Przetargi

Tytuł Odsłony
Przetarg nr 19 Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab 1+327 - 13+181 Odsłon: 73
Przetarg nr 18 - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Odsłon: 82
Przetarg nr 17 Budowa chodników przy drogach powiatowych Odsłon: 105
Przetarg nr 16 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło- Błażkowa- Jodłowa w miejscowości Dąbrówka Odsłon: 109
Przetarg nr 15 Dostawę piasku płukanego, mieszanki kruszywa łamanego w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012” Odsłon: 35
Przetarg nr 14 Dostawę kostki brukowej i obrzeży chodnikowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012” Odsłon: 22
Przetarg nr 13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 0+15 - 1+012 Odsłon: 28
Przetarg nr 12 - Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzetu służbowego PZD Odsłon: 11
Przetarg nr 11 - Odwodnienie korony drogi pod budowę chodników w ciągu dróg powiatowych Odsłon: 13
Przetarg nr 10 - Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+642 - 4+052 Odsłon: 25
Przetarg nr 9 - Odwodnienie korony drogi pod budowę chodników w ciągu dróg powiatowych Odsłon: 35
Przetarg nr 8 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin” w km 2+745 - 3+389 w Wolicy Odsłon: 27
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg Odsłon: 58