Przetargi

Tytuł Odsłony
Przetarg nr 31 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 Odsłon: 71
Przetarg nr 30 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin Odsłon: 72
Przetarg nr 29 - na dostawę materiałów do zimowego utrzymania dróg Odsłon: 43
Przetarg Nr 28 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica- gr. wojew. Czermna w m. Opacie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych". Odsłon: 114
Przetarg nr 27 - Remont drogi powiat Nr 1838R Bieździedza- Sowina- Januszkowice w km 3+490-4+690 w m. Sowina oraz likwidację przełomów w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina- Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina Odsłon: 120
Przetarg nr 26 - Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna, Żydowskie, Ciechania, Ożenna i Grab Odsłon: 170
Przetarg nr 23 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-Czermna w miejscowości Jareniówka Odsłon: 199
Przetarg Nr 22 Remont w drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie- Tarnowiec-Jedlicze- Potok w km 1+012-1+099 Odsłon: 82
Przetarg Nr 21 - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Odsłon: 255
Przetarg nr 19 Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab 1+327 - 13+181 Odsłon: 253
Przetarg nr 18 - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych Odsłon: 169
Przetarg nr 17 Budowa chodników przy drogach powiatowych Odsłon: 153
Przetarg nr 16 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło- Błażkowa- Jodłowa w miejscowości Dąbrówka Odsłon: 140
Przetarg nr 15 Dostawę piasku płukanego, mieszanki kruszywa łamanego w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012” Odsłon: 50
Przetarg nr 14 Dostawę kostki brukowej i obrzeży chodnikowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012” Odsłon: 42
Przetarg nr 12 - Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzetu służbowego PZD Odsłon: 21
Przetarg nr 13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 0+15 - 1+012 Odsłon: 49
Przetarg nr 11 - Odwodnienie korony drogi pod budowę chodników w ciągu dróg powiatowych Odsłon: 36
Przetarg nr 10 - Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+642 - 4+052 Odsłon: 48
Przetarg nr 8 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin” w km 2+745 - 3+389 w Wolicy Odsłon: 44
Przetarg nr 9 - Odwodnienie korony drogi pod budowę chodników w ciągu dróg powiatowych Odsłon: 59
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg Odsłon: 76