W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1.68 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 8.46 MB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 62.00 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 45.00 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 39.50 KB Administrator
Zał 4 - Kosztorys ofertowy xls 35.50 KB Administrator
Zał 5 - Przedmiar robót pdf 358.41 KB Administrator
Zał 6 - STWiORB doc 412.50 KB Administrator
Zał 7 - Karta gwarancyjna docx 16.61 KB Administrator
Zał 8 - Zobowiązanie wzór doc 29.50 KB Administrator
Zał 9 - Mapa sytuacyjna jpg 1.05 MB Administrator
Zał 10 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.50 KB Administrator