W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3.72 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 8.93 MB Administrator
Formularz oferty doc 66.50 KB Administrator
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 46.50 KB Administrator
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 40.50 KB Administrator
Zadanie 1 - przedmiar robót pdf 279.47 KB Administrator
Zadanie 1 - kosztorys ofertowy xls 34.50 KB Administrator
Zadanie 2 - przedmiar robót xls 30.50 KB Administrator
Zadanie 2 - kosztorys ofertowy xls 29.00 KB Administrator
Karta gwarancyjna docx 17.47 KB Administrator
Zobowiązanie wzór doc 30.50 KB Administrator
STWiORB doc 536.50 KB Administrator