W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4.13 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 6.68 MB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 101.00 KB Administrator
Załączniki 1.1 - 1.8 - Formularze cenowe doc 105.00 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 38.50 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 16.51 KB Administrator
Zał 4 - Wykaz usług docx 14.43 KB Administrator
Zał 5 - Wykaz sprzętu docx 17.27 KB Administrator
Zał 6 - SST pdf 945.51 KB Administrator
Zał 7 Zasady Zimowego Utrzymania Dróg pdf 310.19 KB Administrator
Zał 8 - Projekt umowy doc 75.50 KB Administrator
Wykaz dróg pdf 1.21 MB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa docx 14.92 KB Administrator