Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że od dnia 14 maja 2021 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. .: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” – etap I przebudowa w km 2+050 – 2+586.

Kierowców prosimy o ostrożną jazdę.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13, maj 2021 14:31 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13, maj 2021 14:32 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13, maj 2021 14:32 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13, maj 2021 14:34 Paweł Szot