W związku z projektowaną rozbudową przejazdu kolejowo-drogowego na linii kolejowej nr 108 Stróże-Krościeńko na działce kolejowej nr. ewid. 26/4 w obrębie ewid. 11-Sobniów II jednostka ewidencyjna Jasło-Miasto usytuowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2510R – Jasło ul. Żniwna, w ramach której w dniu 24.11.2021r. (środa) planowane jest prowadzenie robót w obrębie w/w przejazdu, Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że na czas robót zostaną wprowadzone zmiany w ruchu drogowym polegające na zamknięciu odcinka drogi ul. Żniwnej w obrębie przejazdu kolejowego, wyznaczeniu objazdu  zgodnie z załączonym schematem graficznym. Na czas trwania prac na miejscu będą osoby zajmujące się kierowaniem ruchem drogowym.

Utrudnienia będą obowiązywać w dniu 24.11.2021 (środa), po upływie terminu zostanie przywrócona stała organizacja ruchu drogowego.

Przepraszamy za utrudnienia. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę, stosowanie się do wyznaczonych objazdów oraz poleceń osób kierujących ruchem.

mapa objazdu

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 23, listopad 2021 20:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 24, listopad 2021 08:29 Paweł Szot