Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica-Dębowiec w km 4+115 w miejscowości Dębowiec gmina Dębowiec, w dniach 04.03.2022 r. – 18.03.2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu odcinka ww. drogi powiatowej w obrębie przebudowywanego przepustu.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym, na czas prowadzenia robót wyznaczono objazd drogami powiatowymi: Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz oraz Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin, zgodnie z załączanym schematem.

Po upływie wskazanego terminu lub w przypadku szybszego ukończenia robót zostanie przywrócona stała organizacja ruchu.

Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do tablic objazdowych.

2 1873R na Łazy foto2

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28, luty 2022 17:44 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28, luty 2022 17:45 Paweł Szot