Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w związku z pogarszającym się stanem technicznym nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1905R Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała na odcinku w km 7+570-7+595 str. lewa w miejscowości Świątkowa Wielka gmina Krempna, spowodowanym osuwaniem się konstrukcji drogi, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu - od dnia 06.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zostanie wprowadzone oznakowanie pionowe w postaci zwężenia jednostronnego drogi na ww. odcinku.

Po upływie wskazanego terminu lub w przypadku szybszego ukończenia prac remontowych ww. odcinka drogi, niezwłocznie zostanie przywrócona dotychczasowa organizacja ruchu.

Przepraszamy za utrudnienia. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

T.2b.421.82.2022 awaryjna osuwisko 1905R Świątkowa foto

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16, maj 2022 11:15 Administrator