Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna-Żydowskie-Grab w miejscowości Żydowskie

 Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont mostu na drodze powiatowej Nr 1909R Krempna-Żydowskie-Grab w km 4+421” w miejscowości Żydowskie, w dniach od 14 września 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu z ruchu odcinka ww. drogi powiatowej w obrębie remontowanego mostu. Po upływie wskazanego terminu, lub w przypadku szybszego ukończenia robót, zostanie przywrócona stała organizacja ruchu drogowego.

Dla pojazdów został wyznaczony objazd został wyznaczony drogą wojewódzką nr 992 - zgodnie z załączonym schematem.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania w zakresie objazdu.

 

T.2b.421.166.2022 utrudnienia w ruchu remont mostu 1909R w m. Żydowskie foto

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 19, październik 2022 12:27 Administrator