W nadchodzącym sezonie zimowym 2019/2020 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle oraz drogi powiatowe przekazane na mocy zawartych porozumień do Gmin Powiatu Jasielskiego wykazane w załączniku Nr 1, będą utrzymywane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przedstawionymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem wynosi łącznie 363,751 km w tym:

 • drogi powiatowe wraz z chodnikami na terenie gminy Tarnowiec tj. 55,244 km dróg powiatowych, 3720 mb chodników utrzymywane będą przez Gminę Tarnowiec,
 • droga powiatowa Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski w km 0+000 – 6+280 i chodniki tj. 8286 mb w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Osiek Jasielski utrzymywane będą przez Gminę Osiek Jasielski,
 • chodniki tj. 1920 mb w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Brzyska utrzymywane będą przez Gminę Brzyska,
 • chodniki tj. 1154 mb w ciągu dróg powiatowych na ternie Gminy Krempna utrzymywane będą przez Gminę Krempna;
 • chodniki tj. 3577 mb w ciągu dróg powiatowych na ternie Gminy Skołyszyn utrzymywane będą przez Gminę Skołyszyn,
 • chodniki tj. 10211 mb w ciągu dróg powiatowych na ternie Gminy Jasło utrzymywane będą przez Gminę Jasło,
 • chodniki tj. 4809 mb w ciągu dróg powiatowych na ternie Gminy Dębowiec utrzymywane będą przez Gminę Dębowiec,
 • pozostałe drogi tj. 302,227 km utrzymywane będą przez PZD w Jaśle.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniającą o składzie:

 • 60% piasek płukany, 20% kruszywo naturalne i 20% sól drogowa – drogi miejskie;
 • 60% piasek płukany, 30% kruszywo naturalne i 10% sól drogowa – drogi zamiejskie.

      Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle podpisał umowy na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020. Drogi powiatowe zamiejskie zostały podzielone na 8 zadań. Drogi – ulice na terenie miasta Jasła będą utrzymywane sprzętem własnym PZD (zestaw: pług lemieszowy i piaskarka). W przypadku interwencji wymagających użycia ciężkiego pługa dwustronnego lub pługa wirnikowego odśnieżanie będzie wykonywane jednostką własną PZD.

      Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 2.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

      W godzinach od 20.00-2.00 nie będą prowadzone prace przy zimowym utrzymaniu dróg.

      W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w punkcie dyspozycyjno-informacyjnym przy ul. Przemysłowej w Jaśle, nr tel. 797710686 – czynny całodobowo. Pracownik dyżurny będzie udzielał informacji o sytuacji na drogach powiatowych, utrzymywanych przez PZD w Jaśle. O sytuacji na drogach przejętych w zimowe utrzymanie przez Gminy Powiatu Jasielskiego – informacji będą udzielały odpowiednio dla dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Tarnowiec – Urząd Gminy Tarnowiec i dla drogi powiatowej Nr  1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski –  Urząd Gminy Osiek Jasielski.

      Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 poz. 2010) właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników w ciągu dróg powiatowych zobowiązani są do utrzymania nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

Ewentualne dodatkowe informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: pzd.powiat.jaslo.pl

 

Załącznik Nr 1 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym  2019/2020 z dnia 11.12.2019 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM DO 31.12.2019 R. PRZEZ POWITOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE

 

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

 

1

1313R

Jasło - ul. Mickiewicza

Z

0+000

5+418

5,418

 

2

1313R

Jasło- Błażkowa - Jodłowa

Z

5+418

17+532

12,114

 

3

1314R

Czermna-Dębowa

Z

2+941

3+686

0,745

 

4

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+000

0+620

0,620

 

5

1826R

Święcany-gr.wojew.-Czermna

Z

0+000

2+046

2,046

 

6

1827R

Święcany-gr.wojew.-Szerzyny

Z

0+000

3+253

3,253

 

7

1828R

Siepietnica-Święcany-Lisów

Z

0+000

6+840

6,840

 

8

1829R

Jareniówka-Jabłonica-gr.wojew.- Czermna

Z

0+000

12+214

12,214

 

9

1830R

Lipnica Górna-Lisów-Skołyszyn

L

0+000

4+715

4,715

 

10

1831R

Skołyszyn-Lisów

L

0+000

2+199

2,199

 

11

1832R

Bączal-Skołyszyn

L

0+000

4+064

4,064

 

12

1833R

Lipnica Górna-Wróblowa

Z

0+000

3+061

3,061

 

13

1834R

Droga przez wieś Lipnica Górna

L

0+000

1+168

1,168

 

14

1835R

Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś

Z

0+000

8+592

8,592

 

15

1836R

Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie

Z

0+000

1+689

1,689

 

16

1837R

Kołaczyce-Sieklówka-Lubla

Z

0+000

9+385

9,385

 

17

1838R

Bieździedza-Sowina-Januszkowice

Z

0+000

5+215

5,215

 

18

1839R

Sieklówka-Lublica

L

0+000

3+013

3,013

 

19

1840R

Bieździadka - Gorajowice - Jasło

Z

0+000

5+514

5,514

 

20

1840R

Jasło - ul. Na Kotlinę

Z

5+514

6+489

0,975

 

21

1841R

Sieklówka-Warzyce

Z

0+000

2+994

2,994

 

22

1843R

Szebnie-Bierówka-Szebnie

Z

0+000

3+055

3,055

 

23

1844R

Niepla-Przybówka

Z

0+000

3+405

3,405

 

24

1845R

Szebnie-Chrząstówka-Przybówka

Z

0+000

4+489

4,489

 

25

1846R

Chrząstówka-Moderówka

Z

0+000

0+581

0,581

 

26

1847R

Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok

Z

0+000

1+447

1,447

 

27

1850R

Jasło - ul. Kasprowicza

Z

0+000

0+182

0,182

 

28

1850R

Jasło - ul. Floriańska

Z

0+182

2+120

1,994

 

29

1850R

Jasło - Łajsce - Zręcin

Z

2+120

3+382

1,262

 

30

1851R

Jasło - ul. Sobniowska

L

0+000

1+167

1,208

 

31

1851R

Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze

L

1+167

3+906

2,739

 

6+962

7+573

0,611

 

32

1852R

Jasło - ul. Szajnochy

Z

0+000

0+139

0,139

 

33

1854R

Jasło - ul. Niegłowicka

Z

0+000

1+899

1,899

 

34

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

1+899

16+600

14,701

 

35

1855R

Jasło - ul. Graniczna

Z

0+000

1+558

1,558

 

36

1856R

Jasło - ul. Szopena

Z

0+000

1+079

1,079

 

37

1857R

Jasło - ul. Jagiełły

Z

0+000

0+840

0,840

 

38

1858R

Jasło - ul. Kraszewskiego

Z

0+000

0+502

0,502

 

39

1860R

Trzcinica-Jareniówka

Z

0+000

3+488

3,488

 

40

1861R

Droga przez wieś Przysieki

Z

0+000

2+543

2,543

 

41

1862R

Skołyszyn-dojazd do stacji kolejowej Skołyszyn

Z

0+000

0+673

0,673

 

42

1863R

Skołyszyn-Harklowa-gr.wojew.-Wójtowa-Lipinki

Z

0+000

4+884

4,884

 

43

1864R

Grudna-gr.wojew.-Kunowa-Pusta Wola

Z

2+252

5+557

3,305

 

44

1865R

Kunowa-Harklowa

Z

0+000

2+247

2,247

 

45

1866R

Harklowa-gr.wojew.-Pagorzyna

Z

0+000

2+673

2,673

 

46

1867R

Harklowa-Osobnica

L

0+000

5+112

5,112

 

47

1868R

Trzcinica-Osobnica-Cieklin

Z

0+000

13+722

13,722

 

48

1869R

Osobnica-Pagórek

L

0+000

3+461

3,461

 

49

1870R

Lipinki-Pagorzyna-gr.wojew.-Radość

Z

4+250

6+532

2,282

 

50

1871R

Jasło-Brzyście-Osobnica

L

0+000

4+767

4,767

 

51

1873R

Osobnica-Dębowiec

Z

0+000

4+507

4,507

 

52

1874R

Dębowiec-Kopaniny

Z

0+000

1+939

1,939

 

53

1875R

Józefów-Duląbka

Z

0+000

2+014

2,014

 

54

1876R

Duląbka-Cieklin

Z

0+000

1+563

1,563

 

55

1877R

Cieklin-Wola Cieklińska

Z

0+000

2+813

2,813

 

56

1878R

Dobrynia-Zawadka Osiecka-Załęże

L

0+000

5+979

5,979

 

57

1879R

Zawadka Osiecka-Pielgrzymka

Z

0+000

2+998

2,998

 

58

1880R

Załęże-Wola Dębowiecka-Dębowiec

Z

0+000

4+349

4,349

 

59

1881R

Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

Z

0+000

6+378

6,378

 

60

1882R

Droga przez wieś Dębowiec

Z

0+000

1+267

1,293

 

61

1883R

Dębowiec-Zarzecze

Z

0+000

1+213

1,213

 

62

1884R

Łężyny-Łajsce

Z

0+000

2+720

2,720

 

63

1893R

Osiek Jasielski-Mytarz

Z

0+000

4+250

4,291

 

64

1895R

Samoklęski-Brzezowa-Kąty

Z

0+000

6+879

6,879

 

65

1896R

Krosno-Kobylany-Toki

Z

14+480

20+401

5,921

 

66

1897R

Droga przez wieś Sadki

Z

0+000

1+043

1,043

 

67

1898R

Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów

Z

7+976

9+681

1,705

 

68

1899R

Droga przez wieś Grabanina

L

0+000

1+705

1,705

 

69

1900R

Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa

Z

0+000

5+871

5,871

 

70

1901R

Nienaszów-Makowiska

Z

0+000

1+284

1,284

 

71

1902R

Stary Zmigród-Łysa Góra

L

0+000

4+544

4,544

 

72

1903R

Skalnik-Desznica

L

0+000

1+130

1,130

 

73

1904R

Desznica-Jaworze

Z

0+000

2+533

2,533

 

74

1905R

Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała

L

0+000

3+280

3,280

 

8+889

11+569

2,680

 

75

1907R

Kąty-Myscowa-Krempna

L

0+000

9+047

9,047

 
 

76

1908R

Krempna-Polany

Z

0+000

5+734

5,734

 

77

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

0+000

2+452

2,493

 

1911R

Iwla-Polany-Huta Polańska

Z

7+759

14+827

7,068

 

78

1912R

Zarzecze-Łajsce

Z

0+000

3+598

3,598

 

79

2411R

Droga przez wieś Mytarz

Z

0+000

2+505

2,505

 

80

2412R

Droga przez wieś Czekaj

Z

0+000

1+070

1,070

 

81

2506R

Majscowa-Nowy Glinik

L

0+000

2+448

2,448

 

82

2507R

Dębowiec-Majscowa

L

0+000

0+950

0,950

 

SUMA

302,227

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM  UTRZYMYWANYCH W SEZONIE 2019/2020 PRZEZ GMINĘ TARNOWIEC

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

1

1847R

Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok

Z

1+447

8+917

7,470

2

1849R

Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa

Z

0+000

5+987

5,987

3

1850R

Jasło - Łajsce - Zręcin

Z

3+382

15+425

12,043

4

1851R

Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze

L

3+906

6+962

3,056

5

1884R

Łężyny-Łajsce

Z

2+720

4+372

1,652

6

1885R

Nowy Glinik -Glinik Polski

Z

0+000

2+697

2,697

7

1886R

Czeluśnica-Gąsówka-Umieszcz

Z

0+000

2+348

2,348

8

1887R

Czeluśnica-Tarnowiec

Z

0+000

2+735

2,735

9

1888R

Umieszcz-Tarnowiec

Z

0+000

2+255

2,292

10

1889R

Tarnowiec-Sądkowa

L

0+000

1+705

1,705

11

1890R

Gliniczek-Czeluśnica

L

0+000

1+190

1,190

12

1891R

Tarnowiec-Brzezówka

Z

0+000

3+257

3,257

13

1892R

Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka

Z

0+000

4+807

4,807

14

1912R

Zarzecze-Łajsce

Z

3+598

5+183

1,585

15

2410R

Łubno Szlacheckie-Łubienko

L

0+000

2+238

2,238

16

2506R

Majscowa-Nowy Glinik

L

2+448

2+630

0,182

         

SUMA

55,244

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMYWANYCH W SEZONIE 2019/2020

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

1

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+620

1+170

0,550

2

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

16+600

17+815

1,215

3

1903R

Skalnik-Desznica

L

1+130

3+828

2,698

4

1905R

Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała

L

3+280

8+889

5,609

5

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

2+452

13+181

10,729

         

SUMA

20,801

 

Załącznik Nr 2 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym  2019/2020 z dnia 11.12.2019 r.

 

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

I. Zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

II. Zasady zwalczania śliskości zimowej

Na terenie miasta Jasła jezdnia będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszorstniającą o zawartości soli 20%.

Poza miastem jezdnia będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:

 • skrzyżowania z drogami publicznymi,
 • skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn,
 • odcinki o pochyleniu ponad 4%,
 • zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków,
 • odcinki na długości mostów,
 • odcinki w obrębie stromych skarp,
 • niebezpieczne zakręty – oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu.

Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 14, grudzień 2019 11:35 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. sobota, 14, grudzień 2019 11:37 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. sobota, 14, grudzień 2019 11:41 Paweł Szot