Opis standardu zimowego utrzymania


zasady odśnieżania
Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu, lub silnych wiatrów na drogach mogą tworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin – po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek. 
zasady zwalczania śliskości zimowej
Na terenie miasta Jasła jezdnia ulic będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszarstniającą o zawartości soli 20%. Poza miastem jezdnia dróg będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:

  • - skrzyżowania z drogami publicznymi
  • - skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn
  • - odcinki o pochyleniu ponad 4%
  • - zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków
  • - odcinki na długości mostów
  • - odcinki w obrębie stromych skarp
  • - niebezpieczne zakręty oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godzin po ich ustaniu.

Na drogach powiatowych, przyjętych do zimowego utrzymania, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu. Ze względu na ograniczone środki finansowe, w warunkach zimowych „średnich”, na drogach powiatowych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach między 200 a 700. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości. 
Pomiędzy godziną 2000 a 200 nie będą prowadzone roboty przy zimowym utrzymaniu dróg. 

Ponadto przypominamy, że na podstawie Ustawy z dni 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz.622 ze zmianami) - oczyszczenie ze śniegu i lodu chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązku właścicieli nieruchomości, wzdłuż których są te chodniki położone (art.5 ust.1 pkt.4.); 

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących warunków atmosferycznych. 

O sytuacji na drogach powiatowych, utrzymywanych przez PZD w Jaśle będzie można uzyskać informacje w punkcie dyspozycyjnym pod nr tel. 797710686 – czynnym w trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania w godz. O sytuacji na drogach przejętych w zimowe utrzymanie przez Gminę Tarnowiec – informacji będzie udzielał ten urząd. 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, kwiecień 2018 18:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:39 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, kwiecień 2018 18:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 29, sierpień 2018 08:38 Administrator