Sprawozdania finansowe

Za 2019

Tytuł Wytworzony Odsłony
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 05 lipiec 2020 Hits: 165
Rachunek zysków i strat 05 lipiec 2020 Hits: 158
Informacja dodatkowa 05 lipiec 2020 Hits: 160
Bilans z wykonania budżetu 05 lipiec 2020 Hits: 150