Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle -  Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.

Parametry skrytki (ePUAP):

Nazwa skrytki: /PZD_Jaslo/esp

Usługa jest realizowana za pośrednictwem platformy ePUAP.

epuap logo2

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 29, marzec 2020 16:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29, marzec 2020 16:30 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29, marzec 2020 16:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29, marzec 2020 16:42 Administrator
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29, marzec 2020 16:43 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 30, wrzesień 2020 17:10 Paweł Szot