Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle uprzejmie informuje, że ze względu na ochronę przed zniszczeniami dróg powiatowych w związku z występowaniem wiosennych przełomów, zarządca drogi wprowadza ograniczenia w ruchu pojazdów przewożących ładunki. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona od 15 marca 2018 roku, zaś termin likwidacji ograniczeń zależny będzie od warunków atmosferycznych i nastąpi nie później jak 31 maja 2018 oku. Tabela przedstawiająca ograniczenia tonażowe na drogach powiatowych Powiatu Jasielskiego.