Postępowanie pn. Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w miejscowości Opacie prowadzone jest na platformie zakupowej. 

Kliknij w Link do postępowania

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 28, lipiec 2021 17:28 Paweł Szot