Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin” w km 2+745 - 3+389 w Wolicy 

Termin składania: 08.06.2018

W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3.31 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pdf 8.68 MB Administrator
Formularz Oferty doc 67.50 KB Administrator
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania doc 46.00 KB Administrator
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 38.00 KB Administrator
Wykaz robót doc 33.00 KB Administrator
Zobowiązanie - Wzór doc 225.00 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.00 KB Administrator
Kosztorys ofertowy xls 36.50 KB Administrator
Karta gwarancyjna doc 47.00 KB Administrator
Dokumentacja projektowa pdf 12.97 MB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 216.70 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.00 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 187.48 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23, maj 2018 19:18 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23, maj 2018 19:20 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23, maj 2018 19:21 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23, maj 2018 19:33 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 23, maj 2018 19:47 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 23, maj 2018 19:48 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04, czerwiec 2018 19:07 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08, czerwiec 2018 13:06 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, czerwiec 2018 19:06 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, czerwiec 2018 19:07 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 18:55 Paweł Szot