Przetarg nr 10 - Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+642 - 4+052

Termin składania ofert 04.07.2018

W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 767.94 KB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pdf 2.00 MB Administrator
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych doc 993.00 KB Administrator
Formularz Oferty doc 66.00 KB Administrator
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania doc 45.50 KB Administrator
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 38.00 KB Administrator
Wykaz robót doc 33.00 KB Administrator
Zobowiązanie wzór doc 225.00 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.00 KB Administrator
Kosztorys xls 30.00 KB Administrator
Karta gwarancyjna xls 32.00 KB Administrator
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 64.96 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 239.88 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 32.50 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 194.57 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18, czerwiec 2018 19:11 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18, czerwiec 2018 19:14 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 04, lipiec 2018 19:24 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12, lipiec 2018 18:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 18:57 Paweł Szot