Termin składania: 11.07.2018

W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3.30 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pdf 7.90 MB Administrator
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych doc 799.00 KB Administrator
Formularz Oferty doc 74.00 KB Administrator
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania doc 46.00 KB Administrator
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 38.00 KB Administrator
- Zobowiązanie wzór doc 225.00 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.00 KB Administrator
Karta gwarancyjna doc 47.00 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 1 xls 31.00 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 2 xls 29.00 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 3 xls 31.00 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 1 xls 30.00 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 2 xls 28.50 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 3 xls 29.50 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 420.33 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 392.05 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, czerwiec 2018 19:57 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, czerwiec 2018 19:58 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, czerwiec 2018 19:59 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, czerwiec 2018 20:04 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11, lipiec 2018 19:09 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16, lipiec 2018 19:02 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 18:57 Paweł Szot