W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2.98 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 7.86 MB Administrator
STWIORB doc 748.50 KB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 76.50 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 46.00 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 38.50 KB Administrator
Zał 4 - Zobowiązanie - wzór doc 225.00 KB Administrator
Zał 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.50 KB Administrator
Przedmiar robót 1 pdf 611.90 KB Administrator
Przedmiar robót 2 pdf 408.66 KB Administrator
Przedmiar robót 3 pdf 400.07 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 212.24 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 264.58 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04, wrzesień 2018 17:45 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 04, wrzesień 2018 17:51 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19, wrzesień 2018 18:31 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24, wrzesień 2018 16:34 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 18:59 Paweł Szot