W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2.42 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 8.30 MB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 61.50 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 45.00 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 39.50 KB Administrator
Zał 4 - Kosztorys ofertowy xls 26.00 KB Administrator
Zał 5 - Przedmiar robót pdf 325.10 KB Administrator
Zał 6 - STWiORB doc 917.50 KB Administrator
Zał 7 - Karta gwarancyjna docx 16.63 KB Administrator
Zał 8 - Zobowiązanie wzór doc 29.00 KB Administrator
Modyfikacja SIWZ pdf 255.75 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 145.45 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 169.52 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24, wrzesień 2018 16:47 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24, wrzesień 2018 16:47 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05, październik 2018 19:37 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09, październik 2018 18:26 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 16:46 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 19:01 Paweł Szot