W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2.57 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 8.45 MB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 62.00 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 45.00 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 39.50 KB Administrator
Zał 4 - Kosztorys ofertowy pdf 5.06 MB Administrator
Zał 5 - Przedmiar robót pdf 5.69 MB Administrator
Zał 6 - STWiORB doc 920.00 KB Administrator
Zał 7 - Karta gwarancyjna docx 16.67 KB Administrator
Zał 8 - Zobowiązanie wzór doc 30.00 KB Administrator
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 231.31 KB Administrator
Modyfikacja SIWZ pdf 374.64 KB Administrator
Przedmiar robót - po zmianie pdf 864.41 KB Administrator
Kosztorys ofertowy - po zmianie xlsx 32.09 KB Administrator
Modyfikacja SIWZ pdf 268.17 KB Administrator
Modyfikacja nr 3 pdf 140.72 KB Administrator
Zał 6a - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna pdf 2.36 MB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 226.25 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 240.44 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, wrzesień 2018 18:25 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, wrzesień 2018 14:19 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05, październik 2018 19:44 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 05, październik 2018 19:50 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 10, październik 2018 19:34 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 12, październik 2018 08:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 19:01 Paweł Szot