W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4.14 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 9.66 MB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 68.50 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 46.00 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 40.00 KB Administrator
Zał 4 - Wykaz robót doc 36.50 KB Administrator
Zał 6a - Przedmiar robót remont drogi pdf 280.79 KB Administrator
Zał 6b - Przedmiar robót - likwidacja przełomów pdf 274.63 KB Administrator
Zał 7 - STWiORB doc 1.04 MB Administrator
Zał 8 - Karta gwarancyjna docx 17.33 KB Administrator
Zał 9 - Zobowiązanie podmiotu doc 30.50 KB Administrator
Plan sytuacyjny jpg 323.65 KB Administrator
Zał 5a - Kosztorys ofertowy remont drogi xls 35.00 KB Administrator
Zał 5b - Kosztorys ofertowy likwidacja przełomów xls 31.50 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 153.66 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 187.96 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 03, październik 2018 13:51 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 03, październik 2018 13:52 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 03, październik 2018 13:52 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 04, październik 2018 06:14 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, październik 2018 06:35 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, październik 2018 17:30 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, październik 2018 14:51 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 19:02 Paweł Szot