W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1.68 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 8.46 MB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 62.00 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 45.00 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 39.50 KB Administrator
Zał 4 - Kosztorys ofertowy xls 35.50 KB Administrator
Zał 5 - Przedmiar robót pdf 358.41 KB Administrator
Zał 6 - STWiORB doc 412.50 KB Administrator
Zał 7 - Karta gwarancyjna docx 16.61 KB Administrator
Zał 8 - Zobowiązanie wzór doc 29.50 KB Administrator
Zał 9 - Mapa sytuacyjna jpg 1.05 MB Administrator
Zał 10 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.50 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 262.45 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 35.00 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 215.93 KB Administrator
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 211.27 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 05, październik 2018 20:12 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22, październik 2018 18:47 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, październik 2018 14:51 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30, październik 2018 18:37 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 19:02 Paweł Szot