W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2.83 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 5.65 MB Administrator
Formularz oferty doc 61.00 KB Administrator
Oświadczenie o wykluczeniu doc 39.50 KB Administrator
Projekt umowy doc 68.50 KB Administrator
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Materiały uszorstniające pdf 426.96 KB Administrator
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - sól pdf 499.71 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa docx 15.17 KB Administrator
Formularze cenowe docx 13.49 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 245.00 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa docx 15.27 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 206.72 KB Administrator
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 132.38 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, październik 2018 06:30 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19, październik 2018 14:23 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 23, październik 2018 17:45 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 19:03 Paweł Szot