Termin składania: 04.11.2019 godzina 10.30

 

W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Pliki z rozszerzeniem .7z lub .zip to spakowane dokumenty. W celu wypakowania należy użyć ogólnodostępnych darmowych programów do pakowania np, 7zipWinZipWinrar

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3.29 MB Paweł Szot
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 9.29 MB Paweł Szot
Zał 1 - Formularz oferty doc 64.00 KB Paweł Szot
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 46.50 KB Paweł Szot
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 41.00 KB Paweł Szot
Zał 4 - Wykaz robót budowlanych doc 36.50 KB Paweł Szot
Zał 5 - Przedmiar robót pdf 325.54 KB Paweł Szot
Zał 6 - STWiORB doc 412.50 KB Paweł Szot
Zał 7 - Kosztorys oferty xlsx 16.01 KB Paweł Szot
Zał 8 - Zobowiązanie wzór doc 35.00 KB Paweł Szot
Zał 9 - Karta gwarancyjna docx 18.20 KB Paweł Szot
Zał 10 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 35.00 KB Paweł Szot
Informacja z otwarcia ofert pdf 240.33 KB Paweł Szot
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 286.72 KB Paweł Szot
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 18, październik 2019 17:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04, listopad 2019 17:05 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 15, listopad 2019 15:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. sobota, 11, styczeń 2020 10:56 Paweł Szot