Zamówienia Publiczne

ROOT

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym na drodze powiatowej Nr 1905R Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała 16 maj 2022 Udostępniony przez: Administrator Hits: 11
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w ciągu ul. Wojska Polskiego w Jaśle 09 maj 2022 Udostępniony przez: Administrator Hits: 37
Ogłoszenie 29 kwiecień 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 65
Postępowanie T.2e.261.1.3.2022 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny – Łajsce w km 0+615-0+820 w miejscowości Łężyny” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 22 kwiecień 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 97
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1885R spowodowanych rozbudową mostu i drogi w Gliniku Polskim 20 kwiecień 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 56
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko – Majster 05 kwiecień 2022 Udostępniony przez: Administrator Hits: 101
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM - Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki 29 marzec 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 72
Postępowanie Nr 1 – T.2e.261.1.1.2022 Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 01 marzec 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 118
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym 28 luty 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 68
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 23 luty 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 71
Plan postępowań na 2022 rok wraz z aktualizacjami 13 luty 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 277
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w ciągu ul. Wojska Polskiego w Jaśle 19 styczeń 2022 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 98
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym w ciągu ul. Żniwnej w m. Jasło 30 grudzień 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 105
Postępowanie pn. Dostawa rur w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 14 grudzień 2021 Udostępniony przez: Administrator Hits: 96
Postępowanie pn. Dostawa prefabrykatów przepustu drogowego skrzynkowego zamkniętego żelbetowego o wymiarach 300x200x99 09 grudzień 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 71
Informacja utrudnieniach w ruchu drogowym 01 grudzień 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 107
Postępowanie pn. Dostawa kostki brukowej na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i Nr 1869R Osobnica - Pagórek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 27 listopad 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 103
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 23 listopad 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 104
Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna 16 listopad 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 232
Postępowanie T.2e.261.1.24.2021 - Budowa dwóch odcinków chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w m. Dębowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych". 11 listopad 2021 Udostępniony przez: Administrator Hits: 91
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 10 listopad 2021 Udostępniony przez: Administrator Hits: 102
Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu 27 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 150
Postępowanie T.2e.261.1.22.2021 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022- zadanie nr VII 21 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 192
Postępowanie T.2e.261.1.21.2021 - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 21 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 99
Postępowanie T.2e.261.1.20.2021 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022- zadanie nr V 21 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 173
Postępowanie T.2e.261.1.19.2021 - Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 20 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 96
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasie Harklowa Skołyszyn 20 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 126
Postępowanie pn. Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 14 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 125
Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany” 14 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 104
Postępowanie pn. Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+600 oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 15+910. 06 październik 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 105
Postępowanie pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 24 wrzesień 2021 Udostępniony przez: Administrator Hits: 405
Postępowanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Nowy Glinik - Zarzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 14 sierpień 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 238
Postępowanie pn. Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości B 28 lipiec 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 189
Postępowanie pn. Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Wolica 16 lipiec 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 184
Postępowanie nr 10 pn. Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Wolica 22 czerwiec 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 257
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM - Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki w miejscowości Glinik Polski w ciągu drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik- Glinik Polski - łączny ciężar 411 kg 15 czerwiec 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 157
Postępowanie Nr 9 - Remont drogi powiatowej nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+967 -1+235 w miejscowości Dębowiec 09 czerwiec 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 240
Postępowanie Nr 8 - Remont drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w miejscowości Brzyska 09 czerwiec 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 212
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym 21 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 273
Informacja  o utrudnieniach w ruchu drogowym 21 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 270
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 19 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 180
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 17 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 194
Postępowanie nr 7 - Dostawa materiałów na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 14 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 217
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 13 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 173
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 13 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 180
Informacja dodatkowa 08 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 120
Zestawienie zmian w funduszu 08 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 73
Rachunek zysków i strat 08 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 74
Bilans 08 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 89
Postępowanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica 06 maj 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 387
Postępowanie nr 5 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 19 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 276
Postępowanie nr 4 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 02 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Administrator Hits: 503
Postępowanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” – etap I przebudowa w km 2+050 – 2+586. 15 marzec 2021 Udostępniony przez: Administrator Hits: 765
Postępowanie nr 2 - Dostawa używanego samochodu ciężarowego o masie maksymalnej nieprzekraczającej 19 ton 09 luty 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 304
Postępowanie nr 1 - Dostawa materiałów sypkich do wykonania mieszanki 05 luty 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 495
Plan postępowań na 2021 rok wraz z aktualizacjami 17 styczeń 2021 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 1272
Akcja Zima 2020/2021 01 grudzień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 1485
Przetarg nr 24 - Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD w Jaśle 24 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 322
Przetarg nr 23 - Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło - Łaski - Nowy Glinik Zarzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 23 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 474
Przetarg nr 22 - Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg 20 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 378
Wycinka drzew wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie drewna 20 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 395
Przetarg nr 21 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 20 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 326
Przetarg nr 20 - Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec 31 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 324
Przetarg nr 19 - Utwardzenie nawierzchni prawostronnego pobocza drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka - Załęże w km 3+900 - 4+070 w miejscowości Zawadka Osiecka 29 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 333
Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince – 10 zadań 28 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 356
Przetargu nr 18 - Utwardzenie nawierzchni prawostronnego pobocza drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w km 3+900 - 4+070 w miejscowości Zawadka Osiecka 12 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 339
Przetarg 17 - Remont dróg powiatowych obejmujących 4 zadania 10 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 1349
Przetarg nr 16 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 09 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 643
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 07 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 415
Przetarg nr 15 - Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski – Brzezowa - Kąty 26 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 307
Przetarg nr 14 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna 23 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 374
Deklaracja Dostępności 23 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 8283
INFORMACJA O CZASOWYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU 22 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 410
Przetarg nr 13 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa chodników przy drogach powiatowych” – Etap II 16 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 370
Informacja o utrudnieniach w ruchu 10 wrzesień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 418
Przetarg nr 12 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R – Trzcinica – Osobnica – Cieklin w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa chodników przy drogach powiatowych” – Etap I 31 sierpień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 456
Przetarg nr 11 - Dostawa materiałów do remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa – Osobnica w miejscowości Harklowa 28 sierpień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 400
Przetarg nr 10 - Dostawa materiałów do budowy chodnika w obrębie skrzyżowania w ciągu dróg powiatowych Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska - Brzyska przez wieś oraz Nr 1313R Jasło-Błażkowa - Jodłowa w miejscowości Brzyska w ramach zadania pn. „Budowa chodników p 28 sierpień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 389
Przetarg Nr 9 - Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg 27 sierpień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 459
Przetarg nr 8 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn – Harklowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki w miejscowości Harklowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 20 sierpień 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 399
Przetarg nr 7 - Remont drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie od km 0+423 do km 0+866 16 lipiec 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 666
Informacja o utrudnieniach w ruchu 07 lipiec 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 471
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym 06 lipiec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 433
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 05 lipiec 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 164
Rachunek zysków i strat 05 lipiec 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 157
Informacja dodatkowa 05 lipiec 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 159
Bilans z wykonania budżetu 05 lipiec 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 148
Informacja 10 maj 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 599
Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym 06 maj 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 559
Przetarg nr 6 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych. 22 kwiecień 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 542
Informacja o utrudnieniach 21 kwiecień 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 572
Przetarg nr 5 - Dostawa materiałów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 20 kwiecień 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 397
Przetarg nr 4 - Dostawa prefabrykatów i materiałów kamiennych na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego 09 kwiecień 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 625
Informacja o utrudnieniach w ruchu 01 kwiecień 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 1445
Kontakt ePUAP 29 marzec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 110405
Informacja o utrudnieniach w ruchu 18 marzec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 527
Informacja 13 marzec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 444
Komunikat 12 marzec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 399
Przetarg na remont ciągu dróg powiatowych Nr 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka - Załęże i Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski 12 marzec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 732
Przetarg na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 4+062 – 4+484 ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 09 marzec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 712
Remont drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie od km 0+000 do km 0+423 04 marzec 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 691
Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince 26 luty 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 436
Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince – 4 zadania 18 luty 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 374
Przetarg na wycinkę pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince – zadanie nr I 12 luty 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 404
Informacja o czasowych utrudnieniach w ruchu 11 luty 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 417
Przetarg na wycinkę pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince 21 styczeń 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 485
Utrudnienia w ruchu 20 styczeń 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 526
Poszukiwana osoba do pracy na stanowisku Specjalisty ds. zamówień publicznych 13 styczeń 2020 Udostępniony przez: Administrator Hits: 606
Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince - 3 zadania 10 styczeń 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 447
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2020 09 styczeń 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 700
Akcja Zima 2019/2020 14 grudzień 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 2140
Przetarg Nr 16 Dostawa Paliwa 05 grudzień 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 499
Przetarg na wycinkę drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince 04 grudzień 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 443
Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Fiat Palio Weekend 03 grudzień 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 403
OGŁOSZENIE 25 listopad 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 513
Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince - 4 zadania 18 listopad 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 491
Informacja o tymczasowym ograniczeniu ruchu 18 listopad 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 547
Informacja o tymczasowym ograniczeniu ruchu 15 listopad 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 556
Przetarg nr 15 Dostawa znaków dla Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 14 listopad 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 521
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 13 listopad 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 530
Uwaga! Utrudnienia w ruchu! 12 listopad 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 545
Przetarg Nr 14 - Dostawa prefabrykatów i materiałów na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 30 październik 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 633
Przetarg nr 13 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 24 październik 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 668
Uwaga! Utrudnienia w ruchu! 21 październik 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 511
Przetarg Nr 12 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica. 18 październik 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 605
Informacja o utrudnieniach w ruchu 11 październik 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 632
Przetarg Nr 11 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 07 październik 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 896
Przetarg Nr 10 - Dostawa znaków pionowych i poziomych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 02 październik 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 487
Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu 16 wrzesień 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 479
Przetarg Nr 9- Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 1+327 - 13+181 w miejscowościach Krempna, Żydowskie, Ciechania, Grab wraz z remontem przepustów w km 2+645, 4+330, 6+884. 06 sierpień 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 1446
Przetarg nr 8 - Dostawa materiałów do budowy chodników 25 lipiec 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 607
Przetarg Nr 7 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 4+062 - 4+484 ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 25 lipiec 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 771
Remont drogi powiatowej Nr 1844R Niepla- Przybówka w km 0+006-1+000 22 lipiec 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 569
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż złomu 16 lipiec 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 405
Przetarg Nr 5 na Dostawę kruszywa naturalnego frakcji 2-4, mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 oraz mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 do bieżącego utrzymania dróg 04 lipiec 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 543
Informacja o utrudnieniach w ruchu na drodze relacji Harklowa - Osobnica 03 czerwiec 2019 Udostępniony przez: Administraotr Hits: 1753
Przetarg Nr 4: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica- gr. wojew.- Czermna 22 maj 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 742
Informacja dodatkowa 07 maj 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 355
Rachunek zysków i strat 07 maj 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 385
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 07 maj 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 365
Bilans z wykonania budżetu 07 maj 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 389
Przetarg Nr 3 2019 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 0+003 – 0+237 w miejscowości Bieździedza w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 18 kwiecień 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 767
Mapa sieci drogowej 11 kwiecień 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 25181
Przetarg Nr 2 2019 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów 03 kwiecień 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 478
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku 06 luty 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 932
Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019 przez PZD Jasło 16 styczeń 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 1221
Instrukcja obsługi 08 styczeń 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 1836
Redakcja BIP 08 styczeń 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 8067
Informacja o BIP 08 styczeń 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 64452
Przetarg 1 2019 - Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg 07 styczeń 2019 Udostępniony przez: Administrator Hits: 582
Ogłoszenie 13 grudzień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 733
Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince w ciągu drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów w m. Święcany 11 grudzień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 518
Przetarg nr 36 - Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 07 grudzień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 522
Trudne warunki drogowe 03 grudzień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 881
Pisemny przetarg ofertowy na wycinkę drzew z pasa drogowego 20 listopad 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 721
Przetarg nr 35 - Dostawa nowego miniciągnika komunalnego wraz z osprzętem 19 listopad 2018 Udostępniony przez: Administrtor Hits: 579
Przetarg Nr 34 - Remont dróg powiatowych obejmujący 3 zadania 09 listopad 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 698
Pisemny przetarg ofertowy na na Sprzedaż drzew na "pniu" rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince 09 listopad 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 537
Przetarg Nr 32 - Dostawa kostki brukowej i krawężnika betonowego 31 październik 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 588
Przetarg nr 31 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 11 październik 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 849
Przetarg nr 29 - na dostawę materiałów do zimowego utrzymania dróg 11 październik 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 548
Przetarg nr 30 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin 10 październik 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 696
Przetarg Nr 28 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica- gr. wojew. Czermna w m. Opacie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych". 05 październik 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 579
Przetarg nr 27 - Remont drogi powiat Nr 1838R Bieździedza- Sowina- Januszkowice w km 3+490-4+690 w m. Sowina oraz likwidację przełomów w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza - Sowina- Januszkowice w km 3+490-4+690 w miejscowości Sowina 03 październik 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 532
Przetarg nr 26 - Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna, Żydowskie, Ciechania, Ożenna i Grab 02 październik 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 1202
Przetarg nr 23 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka-Jabłonica-Czermna w miejscowości Jareniówka 25 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 666
Przetarg Nr 22 Remont w drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie- Tarnowiec-Jedlicze- Potok w km 1+012-1+099 24 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 527
Przetarg Nr 21 - Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych 21 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 703
Przetarg nr 19 Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab 1+327 - 13+181 12 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 959
Przetarg nr 18 - budowa chodników w ciągu dróg powiatowych 04 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 738
Przetarg nr 17 Budowa chodników przy drogach powiatowych 24 sierpień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 556
Przetarg nr 16 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło- Błażkowa- Jodłowa w miejscowości Dąbrówka 21 sierpień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 632
Polityka plików Cookies 18 sierpień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 8786
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 18 sierpień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 3350
Przetarg nr 15 Dostawę piasku płukanego, mieszanki kruszywa łamanego w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012” 01 sierpień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 487
Przetarg nr 14 Dostawę kostki brukowej i obrzeży chodnikowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012” 01 sierpień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 475
Przetarg nr 13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 0+15 - 1+012 31 lipiec 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 541
Przetarg nr 12 - Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzetu służbowego PZD 10 lipiec 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 479
Przetarg nr 11 - Odwodnienie korony drogi pod budowę chodników w ciągu dróg powiatowych 26 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 471
Przetarg nr 10 - Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+642 - 4+052 18 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 493
Informacja o czasowych utrudnieniach w ruchu na drodze Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka 14 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 579
Przetarg nr 9 - Odwodnienie korony drogi pod budowę chodników w ciągu dróg powiatowych 05 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 592
Przetarg nr 8 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin” w km 2+745 - 3+389 w Wolicy 23 maj 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 583
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku 06 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 1159
Czasowa Zmiana Organizacji Ruchu na drogach powiatowych dotycząca ograniczenia tonażu związanego z wiosennymi przełomami. 05 kwiecień 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 979
Do pobrania 07 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 188669
Kontakt 06 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 41
Zima 06 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 9168
Wykaz mostów 06 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 8843877
Mapa dróg 06 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 46833
Wykaz dróg 06 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 28572
Struktura organizacyjna 06 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 17985
REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W JAŚLE 06 luty 2018 Udostępniony przez: Administrator Hits: 15634

Podkategorie