Stan na 17.02.2021, godzina 13.30

Przejezdność dróg:

 Wszystkie przejezdne

Warunki na drogach

nawierzchnie są czarne mokre, z błotem pośniegowym, lokalnie zajeżdżonym śniegiem.