Jasło, dnia 25.11.2021 r.

T.2f.4270.6.2021/2022

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022

 

Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

W nadchodzącym sezonie zimowym 2021/2022 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykazane w załączniku Nr 1, będą utrzymywane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przedstawionymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Łącznie długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w nadchodzącym sezonie zimowym wynosi 382,016 km. Drogi powiatowe zamiejskie zostały podzielone na 10 zadań. Realizację tych zadań w zakresie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 powierzono wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2. Drogi – ulice na terenie miasta Jasła będą utrzymywane sprzętem własnym PZD (zestaw: pług lemieszowy i piaskarka).

W przypadku interwencji wymagających użycia ciężkiego pługa dwustronnego lub pługa wirnikowego odśnieżanie będzie wykonywane jednostką własną PZD.

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w nadchodzącym sezonie zimowym na mocy podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle i Rady Gmin zostaną przekazane do gmin Powiatu Jasielskiego (tj. do gmin: Skołyszyn, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Krempna, Jasło i Tarnowiec). Chodniki zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Jasła, gminy miejsko-wiejskiej Kołaczyce oraz Gminy Brzyska będą utrzymywane przez tutejszą jednostkę.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie:

 • 80% piasek płukany, 20% sól drogowa – drogi miejskie;
 • 90% piasek płukany, 10% sól drogowa – drogi zamiejskie.

Materiały do zimowego utrzymania dróg gromadzone są na dwóch placach składowych:  przy ulicy Przemysłowej w Jaśle i w Nowym Żmigrodzie – gdzie na bieżąco będzie wykonywana mieszanka. Załadunek mieszanki na piaskarki będzie odbywał się sprzętem własnym PZD. 

      Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 2.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

      W godzinach od 20.00-2.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.

      W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w punkcie dyspozycyjno-informacyjnym przy ul. Przemysłowej w Jaśle, nr tel. 797710686 – czynny całodobowo. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.

      Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 t.j.) właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników w ciągu dróg powiatowych zobowiązani są do utrzymania nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

Ewentualne dodatkowe informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.powiat.jaslo.pl w zakładce „zakres działania”-Zimowe utrzymanie dróg.

Otrzymują:

 • Wójt Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1, fax. 13 44 601 07
 • Wójt Gminy Tarnowiec, 38 - 204 Tarnowiec 21, fax. 13 42 555 01
 • Wójt Gminy Krempna, 38 - 232 Krempna 85, 13 44 140 45
 • Wójt Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101, fax. 13 44 137 31
 • Wójt Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło, fax. 13 44 366 35
 • Burmistrz Kołaczyc, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce, fax. 13 44 602 58
 • Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, fax. 13 44 82 637
 • Wójt Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski, fax. 13 44 200 05
 • Wójt Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12, fax. 13 44 910 64
 • Burmistrz Miasta Jasła, 38-200 Jasło, ul. Rynek 12, fax. 13 446 29 76
 • Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb Inspekcji i Straży – Starostwo Powiatowe w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18
 • Straż miejska – 38-200 Jasło, ul. PCK 2
 • Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. P. Skargi 84
 • Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 33
 • Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 26
 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Gorlicach,38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18
 • Pogotowie Gazownicze Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Gazowniczy Jasło, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112
 • Pogotowie Energetyczne PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny Krosno, 38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
 • PGZK – JASIEL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 38-200 Jasło
 • POWIATOWO-GMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY W POWIECIE JASIELSKIM, 38-200 Jasło, ul. płk. Józefa Modrzejewskiego 12
 • a/a (Sporządziła: PK)

 

Załącznik Nr 1 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym  2021/2022 z dnia 04.11.2021 r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO

 

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

1

1313R

Jasło - ul. Mickiewicza

Z

0+000

5+418

5,418

2

1313R

Jasło- Błażkowa - Jodłowa

Z

5+418

17+532

12,114

3

1314R

Czermna-Dębowa

Z

2+941

3+686

0,745

4

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+000

1+170

1,170

5

1826R

Święcany-gr.wojew.-Czermna

Z

0+000

2+046

2,046

6

1827R

Święcany-gr.wojew.-Szerzyny

Z

0+000

3+253

3,253

7

1828R

Siepietnica-Święcany-Lisów

Z

0+000

6+840

6,840

8

1829R

Jareniówka-Jabłonica-gr.wojew.- Czermna

Z

0+000

12+214

12,214

9

1830R

Lipnica Górna-Lisów-Skołyszyn

L

0+000

4+715

4,715

10

1832R

Bączal-Skołyszyn

L

0+000

4+064

4,064

11

1833R

Lipnica Górna-Wróblowa

Z

0+000

3+061

3,061

12

1835R

Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś

Z

0+000

8+592

8,592

13

1836R

Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie

Z

0+000

1+689

1,689

14

1837R

Kołaczyce-Sieklówka-Lubla

Z

0+000

9+385

9,385

15

1838R

Bieździedza-Sowina-Januszkowice

Z

0+000

5+215

5,215

16

1839R

Sieklówka-Lublica

L

0+000

3+013

3,013

17

1840R

Bieździadka - Gorajowice - Jasło

Z

0+000

5+514

5,514

18

1840R

Jasło - ul. Na Kotlinę

Z

5+514

6+489

0,975

19

1841R

Sieklówka-Warzyce

Z

0+000

2+994

2,994

20

1843R

Szebnie-Bierówka-Szebnie

Z

0+000

3+055

3,055

21

1844R

Niepla-Przybówka

Z

0+000

3+405

3,405

22

1845R

Szebnie-Chrząstówka-Przybówka

Z

0+000

4+489

4,489

23

1846R

Chrząstówka-Moderówka

Z

0+000

0+581

0,581

24

1847R

Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok

Z

0+000

8+917

8,917

25

1849R

Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa

Z

0+000

5+987

5,987

26

1850R

Jasło - ul. Kasprowicza

Z

0+000

0+182

0,182

27

1850R

Jasło - ul. Floriańska

Z

0+182

2+120

1,938

28

1850R

Jasło - Łajsce - Zręcin

Z

2+120

15+425

13,305

29

1851R

Jasło - ul. Sobniowska

L

0+000

1+167

1,167

30

1851R

Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze

L

1+167

7+573

6,406

31

1854R

Jasło - ul. Niegłowicka

Z

0+000

1+899

1,899

32

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

1+899

17,815

15,916

33

1855R

Jasło - ul. Graniczna

Z

0+000

1+558

1,558

34

1860R

Trzcinica-Jareniówka

Z

0+000

3+488

3,488

35

1861R

Droga przez wieś Przysieki

Z

0+000

2+543

2,543

36

1863R

Skołyszyn-Harklowa-gr.wojew.-Wójtowa-Lipinki

Z

0+000

4+884

4,884

37

1864R

Grudna-gr.wojew.-Kunowa-Pusta Wola-Przysieki

Z

2+252

7+274

5,022

38

1865R

Kunowa-Harklowa

Z

0+000

2+247

2,247

39

1866R

Harklowa-gr.wojew.-Pagorzyna

Z

0+000

2+673

2,673

40

1867R

Harklowa-Osobnica

L

0+000

5+112

5,112

41

1868R

Trzcinica-Osobnica-Cieklin

Z

0+000

13+722

13,722

42

1869R

Osobnica-Pagórek

L

0+000

3+461

3,461

43

1870R

Lipinki-Pagorzyna-gr.wojew.-Radość

Z

4+250

6+532

2,282

44

1871R

Jasło-Brzyście-Osobnica

L

0+000

4+767

4,767

45

1873R

Osobnica-Dębowiec

Z

0+000

4+507

4,507

46

1874R

Dębowiec-Kopaniny

Z

0+000

1+939

1,939

47

1875R

Józefów-Duląbka

Z

0+000

2+014

2,014

48

1876R

Duląbka-Cieklin

Z

0+000

1+563

1,563

49

1877R

Cieklin-Wola Cieklińska

Z

0+000

2+813

2,813

50

1878R

Dobrynia-Zawadka Osiecka-Załęże

L

0+000

5+979

5,979

51

1879R

Zawadka Osiecka-Pielgrzymka

Z

0+000

2+998

2,998

52

1880R

Załęże-Wola Dębowiecka-Dębowiec

Z

0+000

4+349

4,349

53

1881R

Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

Z

0+000

6+378

6,378

54

1882R

Droga przez wieś Dębowiec

Z

0+000

1+267

1,267

55

1883R

Dębowiec-Zarzecze

Z

0+000

1+213

1,213

56

1884R

Łężyny-Łajsce

Z

0+000

4+372

4,372

57

1885R

Nowy Glinik -Glinik Polski

Z

0+000

2+697

2,697

58

1886R

Czeluśnica-Gąsówka-Umieszcz

Z

0+000

2+348

2,348

59

1887R

Czeluśnica-Tarnowiec

Z

0+000

2+735

2,735

60

1888R

Umieszcz-Tarnowiec

Z

0+000

2+255

2,255

61

1889R

Tarnowiec-Sądkowa

L

0+000

1+705

1,705

62

1890R

Gliniczek-Czeluśnica

L

0+000

1+190

1,190

63

1891R

Tarnowiec-Brzezówka

Z

0+000

3+257

3,257

64

1892R

Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka

Z

0+000

4+807

4,807

65

1893R

Osiek Jasielski-Mytarz

Z

0+000

4+250

4,250

66

1894R

Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski

Z

0+000

6+280

6,280

67

1895R

Samoklęski-Brzezowa-Kąty

Z

0+000

6+879

6,879

68

1896R

Krosno-Kobylany-Toki

Z

14+480

20+401

5,921

69

1897R

Droga przez wieś Sadki

Z

0+000

1+043

1,043

70

1898R

Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów

Z

7+976

9+681

1,705

71

1899R

Droga przez wieś Grabanina

L

0+000

1+705

1,705

72

1900R

Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa

Z

0+000

5+871

5,871

73

1901R

Nienaszów-Makowiska

Z

0+000

1+284

1,284

74

1902R

Stary Zmigród-Łysa Góra

L

0+000

4+544

4,544

75

1903R

Skalnik-Desznica

L

0+000

3+828

3,828

76

1904R

Desznica-Jaworze

Z

0+000

2+533

2,533

77

1905R

Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała

L

0+000

11+569

11,569

78

1907R

Kąty-Myscowa-Krempna

L

0+000

9+047

9,047

79

1908R

Krempna-Polany

Z

0+000

5+734

5,734

80

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

0+000

13+181

13,181

81

1911R

Iwla-Polany-Huta Polańska

Z

7+759

14+827

7,068

82

1912R

Zarzecze-Łajsce

Z

0+000

5+183

5,183

83

2410R

Łubno Szlacheckie-Łubienko

L

0+000

2+238

2,238

84

2411R

Droga przez wieś Mytarz

Z

0+000

2+505

2,505

85

2412R

Droga przez wieś Czekaj

Z

0+000

1+070

1,070

86

2506R

Majscowa-Nowy Glinik

L

0+000

2+630

2,630

87

2507R

Dębowiec-Majscowa

L

0+000

0+950

0,950

88

2510R

Jasło - ul. Żniwna

 

0+000

0+685

0,683

89

2511R

Jasło - ul. Towarowa

 

0+000

0+623

0,625

90

2511R

Jasło - ul. Hankówka

 

0+000

0+489

0,455

91

 

Jasło - ul. Wojska Polskiego

 

0+000

0+826

0,826

SUMA

382,016

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMYWANYCH W SEZONIE 2021/2022

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

1

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+620

1+170

0,550

2

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

16+600

17+815

1,215

3

1903R

Skalnik-Desznica

L

1+130

3+828

2,698

4

1905R

Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała

L

5+090

8+889

3,799

5

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

2+452

13+181

10,729

         

SUMA

18,810

 

Załącznik Nr 2 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym  2021/2022  z dnia 04.11.2021 r.

 

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

I. Zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach
mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

II. Zasady zwalczania śliskości zimowej

Na terenie miasta Jasła jezdnia będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszorstniającą o zawartości soli 20%.

Poza miastem jezdnia będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:

 • skrzyżowania z drogami publicznymi,
 • skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn,
 • odcinki o pochyleniu ponad 4%,
 • zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków,
 • odcinki na długości mostów,
 • odcinki w obrębie stromych skarp,
 • niebezpieczne zakręty – oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu.

Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować
znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.