W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3.71 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 9.54 MB Administrator
Plan sytuacyjny jpg 465.10 KB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 63.00 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o wykluczeniu doc 45.00 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 39.50 KB Administrator
Zał 4 - Wykaz robót budowlanych doc 35.00 KB Administrator
Zał 5 - Kosztorys Oferty xls 83.00 KB Administrator
Zał 6 - Przedmiar robót pdf 292.96 KB Administrator
Zał 7 - STWIORB doc 1.22 MB Administrator
Zał 8 - Karta gwarancyjna docx 16.57 KB Administrator
Zał 9 - Zobowiązanie wzór doc 29.50 KB Administrator
Modyfikacja SIWZ pdf 1.34 MB Administrator
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 pdf 182.93 KB Administrator
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 306.58 KB Administrator
Zał 1.a - zmieniony formularz oferty doc 63.50 KB Administrator
Zał 2 a - zmienione oświadczenie o wykluczeniu doc 45.50 KB Administrator
Zał 3 a - zmienione oświadczenie o spełnianiu warunków doc 39.50 KB Administrator
Zał 4 a - zmieniony wykaz robót budowlanych doc 35.00 KB Administrator
Zał 5 a - Zmieniony kosztorys ofertowy xls 83.50 KB Administrator
Zał 9 a - zmienione zobowiązanie wzór doc 29.50 KB Administrator
Zał 6a - Zmieniony Przedmiar Robót pdf 103.51 KB Administrator