W dniu 2 sierpnia 2023 r. planowane jest prowadzenie oprysków preparatem Penergetic  b dróg powiatowychoraz drogi wojewódzkiej 993 wraz z poboczami na odcinku od granicy z powiatem gorlickim w miejscowości Harklowa przez Osobnicę, Radość, Dzielec, Wola Cieklińska, Nowy Żmigród do granicy z powiatem krośnieńskim, w związku z czym mogą wystąpić miejscowe utrudnienia w ruchu.

Preparat wykorzystywany do oprysku nie jest środkiem chemicznym, jest w 100 % naturalnym źródłem minerałów. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/ 2008 i 1999/45/WE substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna, a zatem jest nieszkodliwa dla środowiska i człowieka.

Mapa przebieg oprysku 2.08

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 01, sierpień 2023 20:06 Paweł Szot