Niniejsza strona www.pzd.powiat.jaslo.pl jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Udostępnienie informacji publicznej następuje przez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie następujących aktów prawnych: 

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). 
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10 poz. 68).

W myśl § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, strona www Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle jest jednocześnie stroną podmiotową BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

 

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

 

Jeżeli informacja publiczna nie jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej to udostępnia się ją na wniosek lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08, styczeń 2019 11:16 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, styczeń 2019 11:18 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, styczeń 2019 11:20 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, styczeń 2019 11:28 Paweł Szot