Przetargi z 2020 roku

Przetargi z 2020 roku

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Przetarg nr 24 - Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD w Jaśle 24 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 591
Przetarg nr 23 - Dostawa materiałów do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1851R Jasło - Łaski - Nowy Glinik Zarzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 23 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 795
Przetarg nr 22 - Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg 20 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 678
Wycinka drzew wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie drewna 20 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 749
Przetarg nr 21 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szabnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok w miejscowościach Dobrucowa i Tarnowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 20 listopad 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 606
Przetarg nr 20 - Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w miejscowości Dobrucowa i Tarnowiec 31 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 576
Przetarg nr 19 - Utwardzenie nawierzchni prawostronnego pobocza drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka - Załęże w km 3+900 - 4+070 w miejscowości Zawadka Osiecka 29 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 586
Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w ciągu dróg powiatowych wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince – 10 zadań 28 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 712
Przetargu nr 18 - Utwardzenie nawierzchni prawostronnego pobocza drogi powiatowej Nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w km 3+900 - 4+070 w miejscowości Zawadka Osiecka 12 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 559
Przetarg 17 - Remont dróg powiatowych obejmujących 4 zadania 10 październik 2020 Udostępniony przez: Paweł Szot Hits: 1818