Strona podmiotowa BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle jest redagowana na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. W myśl § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, strona podmiotowa  BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle jest jednocześnie stroną www Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

Menu na stronie BIP Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle jest podzielone na sześć głównych działów:

  1. "Aktualności", gdzie publikowane są aktualne informacje 
  2. "Informacje o jednostce", gdzie zamieszczono informacje na temat osób regulaminu i struktury organizacyjnej PZD,
  3. "Zakres działania", gdzie zamieszczone są wykazy dróg i mostów oraz mapy dróg i mostów.
  4. "Przetargi i ogłoszenia" - tu zawarte są informacje o aktualnych oraz archiwalnych postępowaniach przetargowych oraz informacje na temat naboru,
  5. "Do pobrania", stanowiący wykaz wniosków i wzorów dokumentów.
  6. Kontakt, gdzie znajdują się dane kontaktowe urzędu 


Na stronie głównej wyświetlane są: aktualności.
Na dole serwisu (w stopce), zostały umieszczone linki do klauzuli informacyjnej, polityki plików Cookies oraz informacje o redakcji BIP

Aby przejść do poszczególnych działów portalu należy kliknąć na wybraną pozycję menu.

 

Na treść podstrony składają się: tytuł artykułu i jego treść lub lista tytułów artykułów, ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania, metryka artykułu informująca m.in. o dacie wytworzenia i udostępnienia oraz modyfikacji treści a także o osobie udostępniającej i wytwarzającej, rejestr zmian zawartości podstrony.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 08, styczeń 2019 12:06 Paweł Szot