Przetargi

Tytuł Opublikowano Odsłony
Przetarg Nr 9- Remont drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 1+327 - 13+181 w miejscowościach Krempna, Żydowskie, Ciechania, Grab wraz z remontem przepustów w km 2+645, 4+330, 6+884. 06 sierpień 2019 Odsłon: 718
Przetarg nr 8 - Dostawa materiałów do budowy chodników 25 lipiec 2019 Odsłon: 135
Przetarg Nr 7 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn w km 4+062 - 4+484 ETAP I w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 25 lipiec 2019 Odsłon: 265
Remont drogi powiatowej Nr 1844R Niepla- Przybówka w km 0+006-1+000 22 lipiec 2019 Odsłon: 176
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż złomu 16 lipiec 2019 Odsłon: 75
Przetarg Nr 5 na Dostawę kruszywa naturalnego frakcji 2-4, mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 oraz mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 do bieżącego utrzymania dróg 04 lipiec 2019 Odsłon: 129
Przetarg Nr 4: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica- gr. wojew.- Czermna 23 maj 2019 Odsłon: 260
Przetarg Nr 3 2019 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1838R Bieździedza – Sowina – Januszkowice w km 0+003 – 0+237 w miejscowości Bieździedza w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 18 kwiecień 2019 Odsłon: 362
Przetarg Nr 2 2019 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów 03 kwiecień 2019 Odsłon: 188
Przetarg 1 2019 - Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg 07 styczeń 2019 Odsłon: 242

Podkategorie