Informujemy, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica – Dębowiec w km 3+507 – 4+507” od dnia  14.09.2023 r. do dnia 16.09.2023 r., przedmiotowy odcinek drogi będzie zamknięty ze względu na planowane wykonanie nawierzchni bitumicznej, natomiast ruch samochodowy będzie skierowany wyznaczonym objazdem.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13, wrzesień 2023 05:04 Paweł Szot