W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym wyznaczono objazdy na czas prowadzenia robót. Objazd wyznaczono drogami:
1. dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t:

  • drogami gminnymi dz. ewid. 369/2 i 388/2 w miejscowości Czeluśnica

2. dla pozostałych pojazdów:

  • drogą powiatową Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa;
  • drogą powiatową Nr 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok;
  • drogą powiatową Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka;
  • drogą powiatową Nr 1888R Umieszcz-Tarnowiec;

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 31.12.2023 r.
Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej.
Za utrudnienia przepraszamy.
Kierowców prosimy o ostrożna jazdę i stosowanie się do znaków i tablic objazdowych.

objazd

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15, wrzesień 2023 20:08 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 15, wrzesień 2023 20:11 Paweł Szot