Sprawozdania finansowe

Za 2018

Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja dodatkowa 07 maj 2019 Odsłon: 289
Rachunek zysków i strat 07 maj 2019 Odsłon: 330
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 07 maj 2019 Odsłon: 306
Bilans z wykonania budżetu 07 maj 2019 Odsłon: 328