Termin składania: 20.06.2018

W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 3.96 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pdf 8.00 MB Administrator
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych doc 799.00 KB Administrator
Formularz Oferty doc 85.50 KB Administrator
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania doc 46.00 KB Administrator
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 38.50 KB Administrator
Zobowiązanie wzór doc 225.00 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa doc 34.00 KB Administrator
Karta gwarancyjna doc 47.00 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 1 pdf 338.05 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 2 pdf 263.11 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 3 pdf 201.54 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 4 pdf 253.03 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 5 pdf 228.92 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 6 pdf 236.52 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 7 pdf 184.99 KB Administrator
Przedmiar robót zadanie 8 pdf 333.65 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 1 xls 30.00 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 2 xls 29.50 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 3 xls 28.50 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 4 xls 25.50 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 5 xls 25.00 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 6 xls 25.00 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 7 xls 24.50 KB Administrator
Kosztorys ofertowy zadanie 8 xls 25.50 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 1.01 MB Administrator
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 32.00 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1.09 MB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, czerwiec 2018 20:14 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 20:15 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, czerwiec 2018 20:18 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, czerwiec 2018 20:20 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 20:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 20:22 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 20, czerwiec 2018 19:06 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20, czerwiec 2018 19:08 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, czerwiec 2018 19:39 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, czerwiec 2018 19:44 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 18:56 Paweł Szot