Termin składania: 18.07.2018

W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 2.27 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pdf 5.80 MB Administrator
Formularz Oferty doc 66.50 KB Administrator
Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania doc 39.00 KB Administrator
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 16.87 KB Administrator
Wykaz stacji doc 32.50 KB Administrator
Projekt Umowy doc 74.50 KB Administrator
Formularz cenowy doc 38.00 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa docx 15.11 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 150.36 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 147.00 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 11, lipiec 2018 08:19 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 11, lipiec 2018 08:20 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 11, lipiec 2018 08:21 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18, lipiec 2018 14:07 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26, lipiec 2018 19:40 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 18:57 Paweł Szot