W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 4.34 MB Administrator
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 9.46 MB Administrator
Zał 1 - Formularz oferty doc 68.00 KB Administrator
Zał 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 44.50 KB Administrator
Zał 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 39.50 KB Administrator
Zał 4 - Wykaz robót doc 35.00 KB Administrator
Zał 5a - Kosztorys ofertowy xls 39.50 KB Administrator
Zał 5b - Kosztorys ofertowy xls 42.50 KB Administrator
Zał 5c - Kosztorys ofertowy xls 40.50 KB Administrator
Zał 6a - Przedmiar robót pdf 279.66 KB Administrator
Zał 6a - Mapa png 162.32 KB Administrator
Zał 6b - Przedmiar robót pdf 282.66 KB Administrator
Zał 6b - Mapa png 417.72 KB Administrator
Zał 6c - Przedmiar robót pdf 1.24 MB Administrator
Zał 6c - Mapa png 406.49 KB Administrator
Zał 7 - STWiORB doc 1.05 MB Administrator
Zał 8 - Karta gwarancyjna docx 16.65 KB Administrator
Zał 9 - Zobowiązanie podmiotu doc 30.00 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 451.56 KB Administrator
Oświadczenie grupa kapitałowa docx 17.10 KB Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 438.18 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09, listopad 2018 17:10 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 09, listopad 2018 17:13 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26, listopad 2018 15:40 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, listopad 2018 18:24 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, lipiec 2019 19:05 Paweł Szot