Stan na 12.02.2021, godzina 14.30

 

Przejezdność dróg:

Wszystkie drogi przejezdne

 

Warunki na drogach

Nawierzchnie dróg z najeżdżonym śniegiem, błotem pośniegowym, śliskość. 

Miejscami na drogach występują zawiewy śnieżne powodujące przewężenia i utrudnienia w ruchu pojazdów.

 

Najgosze warunki i zawiewy śnieżne w ciągu dróg powiatowych: 

- nr 1854R - Jasło - Dębowiec - Folusz między miejscowościami Cieklin a Folusz;

- nr 1878R - Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże