Jasło, dnia 28.11.2022 r.

T.2f.4270.7.2022/2023

 

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023

Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

W nadchodzącym sezonie zimowym 2022/2023 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wykazane w załączniku Nr 1, będą utrzymywane zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi Zasadami zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przedstawionymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Łącznie długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem w nadchodzącym sezonie zimowym wynosi 365,857 km. Drogi powiatowe zamiejskie zostały podzielone na 10 zadań. Realizację tych zadań w zakresie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 powierzono wykonawcom wyłonionym w drodze przetargu prowadzonym w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 2. Drogi – ulice na terenie miasta Jasła będą utrzymywane sprzętem własnym PZD (zestaw: pług lemieszowy i piaskarka).

W przypadku interwencji wymagających użycia ciężkiego pługa dwustronnego lub pługa wirnikowego odśnieżanie będzie wykonywane jednostką własną PZD.

Zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych w nadchodzącym sezonie zimowym na mocy podjętych uchwał przez Radę Powiatu w Jaśle i Rady Gmin zostaną przekazane do gmin Powiatu Jasielskiego (tj. do gmin: Skołyszyn, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Krempna, Jasło). Chodniki zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Jasła, gminy miejsko-wiejskiej Kołaczyce, Gminy Brzyska oraz Gminy Tarnowiec będą utrzymywane przez tutejszą jednostkę.

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych stosowana będzie mieszanka uszorstniająca o składzie:

  • 80% piasek płukany, 20% sól drogowa – drogi miejskie;
  • 90% piasek płukany, 10% sól drogowa – drogi zamiejskie.

Materiały do zimowego utrzymania dróg gromadzone są na dwóch placach składowych:  przy ulicy Przemysłowej w Jaśle i w Nowym Żmigrodzie – gdzie na bieżąco będzie wykonywana mieszanka. Załadunek mieszanki na piaskarki będzie odbywał się sprzętem własnym PZD. 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości odbywać się będzie w godzinach 2.00-7.00 przy założeniu występowania „typowych” warunków zimowych. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, czas pracy sprzętu zostanie wydłużony w zależności od potrzeb i możliwości.

W godzinach od 20.00-2.00 prace przy zimowym utrzymaniu dróg nie będą prowadzone.

W trakcie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg pełnione będą dyżury w punkcie dyspozycyjno-informacyjnym przy ul. Przemysłowej w Jaśle, nr tel. 797710686 – czynny całodobowo. Pracownik dyżurny udzielał będzie informacji o stanie przejezdności dróg powiatowych oraz będzie dysponować sprzętem do zimowego utrzymania.

Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 poz. 1297 t.j.) właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników w ciągu dróg powiatowych zobowiązani są do utrzymania nawierzchni chodników w czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Standard zimowego utrzymania dróg powiatowych obowiązuje w średnich warunkach pogodowych. Działania służby drogowej mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację. Działania wykonywane w ramach akcji zimowego utrzymania dróg nie dają gwarancji, że jezdnia będzie bezpieczna do kontynuowania jazdy bez zachowania szczególnej ostrożności kierowców – jazda winna odbywać się z prędkością dostosowaną do panujących na drodze warunków.

Ewentualne dodatkowe informacje w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.pzd.powiat.jaslo.pl w zakładce „zakres działania”-Zimowe utrzymanie dróg.

 

Załącznik Nr 1 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym  2022/2023 z dnia 28.11.2022 r.

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO

 

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

1

1313R

Jasło - ul. Mickiewicza

Z

0+000

5+418

5,418

2

1313R

Jasło- Błażkowa - Jodłowa

Z

5+418

17+532

12,114

3

1314R

Czermna-Dębowa

Z

2+941

3+686

0,745

4

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+000

1+170

1,170

5

1826R

Święcany-gr.wojew.-Czermna

Z

0+000

2+046

2,046

6

1827R

Święcany-gr.wojew.-Szerzyny

Z

0+000

3+253

3,253

7

1828R

Siepietnica-Święcany-Lisów

Z

0+000

6+840

6,840

8

1829R

Jareniówka-Jabłonica-gr.wojew.- Czermna

Z

0+000

12+214

12,214

9

1830R

Lipnica Górna-Lisów-Skołyszyn

L

0+000

4+715

4,715

10

1832R

Bączal-Skołyszyn

L

0+000

4+064

4,064

11

1833R

Lipnica Górna-Wróblowa

Z

0+000

3+061

3,061

12

1835R

Kołaczyce-Brzyska-Brzyska przez wieś

Z

0+000

8+592

8,592

13

1836R

Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie

Z

0+000

1+689

1,689

14

1837R

Kołaczyce-Sieklówka-Lubla

Z

0+000

9+385

9,385

15

1838R

Bieździedza-Sowina-Januszkowice

Z

0+000

5+215

5,215

16

1839R

Sieklówka-Lublica

L

0+000

3+013

3,013

17

1840R

Bieździadka - Gorajowice - Jasło

Z

0+000

5+514

5,514

18

1840R

Jasło - ul. Na Kotlinę

Z

5+514

6+489

0,975

19

1841R

Sieklówka-Warzyce

Z

0+000

2+994

2,994

20

1843R

Szebnie-Bierówka-Szebnie

Z

0+000

3+055

3,055

21

1844R

Niepla-Przybówka

Z

0+000

3+405

3,405

22

1845R

Szebnie-Chrząstówka-Przybówka

Z

0+000

4+489

4,489

23

1846R

Chrząstówka-Moderówka

Z

0+000

0+581

0,581

24

1847R

Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok

Z

0+000

8+917

8,917

25

1849R

Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa

Z

0+000

5+987

5,987

26

1850R

Jasło - ul. Floriańska

Z

0+182

2+120

1,938

27

1850R

Jasło - Łajsce - Zręcin

Z

2+120

15+425

13,305

28

1851R

Jasło - ul. Sobniowska

L

0+000

1+167

1,167

29

1851R

Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik-Zarzecze

L

1+167

7+573

6,406

30

1854R

Jasło - ul. Niegłowicka

Z

0+000

1+899

1,899

31

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

1+899

17,815

15,916

32

1855R

Jasło - ul. Graniczna

Z

0+000

1+558

1,558

33

1860R

Trzcinica-Jareniówka

Z

0+000

3+488

3,488

34

1861R

Droga przez wieś Przysieki

Z

0+000

2+543

2,543

35

1863R

Skołyszyn-Harklowa-gr.wojew.-Wójtowa-Lipinki

Z

0+000

4+884

4,884

36

1864R

Grudna-gr.wojew.-Kunowa-Pusta Wola-Przysieki

Z

2+252

7+274

5,022

37

1865R

Kunowa-Harklowa

Z

0+000

2+247

2,247

38

1866R

Harklowa-gr.wojew.-Pagorzyna

Z

0+000

2+673

2,673

39

1867R

Harklowa-Osobnica

L

0+000

5+112

5,112

40

1868R

Trzcinica-Osobnica-Cieklin

Z

0+000

13+722

13,722

41

1869R

Osobnica-Pagórek

L

0+000

3+461

3,461

42

1870R

Lipinki-Pagorzyna-gr.wojew.-Radość

Z

4+250

6+532

2,282

43

1871R

Jasło-Brzyście-Osobnica

L

0+000

4+767

4,767

44

1873R

Osobnica-Dębowiec

Z

0+000

4+507

4,507

45

1874R

Dębowiec-Kopaniny

Z

0+000

1+939

1,939

46

1875R

Józefów-Duląbka

Z

0+000

2+014

2,014

47

1876R

Duląbka-Cieklin

Z

0+000

1+563

1,563

48

1877R

Cieklin-Wola Cieklińska

Z

0+000

2+813

2,813

49

1878R

Dobrynia-Zawadka Osiecka-Załęże

L

0+000

5+979

5,979

50

1879R

Zawadka Osiecka-Pielgrzymka

Z

0+000

2+998

2,998

51

1880R

Załęże-Wola Dębowiecka-Dębowiec

Z

0+000

4+349

4,349

52

1881R

Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

Z

0+000

6+378

6,378

53

1882R

Droga przez wieś Dębowiec

Z

0+000

1+267

1,267

54

1883R

Dębowiec-Zarzecze

Z

0+000

1+213

1,213

55

1884R

Łężyny-Łajsce

Z

0+000

4+372

4,372

56

1885R

Nowy Glinik -Glinik Polski

Z

0+000

2+697

2,697

57

1886R

Czeluśnica-Gąsówka-Umieszcz

Z

0+000

2+348

2,348

58

1887R

Czeluśnica-Tarnowiec

Z

0+000

2+735

2,735

59

1888R

Umieszcz-Tarnowiec

Z

0+000

2+255

2,255

60

1889R

Tarnowiec-Sądkowa

L

0+000

1+705

1,705

61

1890R

Gliniczek-Czeluśnica

L

0+000

1+190

1,190

62

1891R

Tarnowiec-Brzezówka

Z

0+000

3+257

3,257

63

1892R

Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka

Z

0+000

4+807

4,807

64

1893R

Osiek Jasielski-Mytarz

Z

0+000

4+250

4,250

65

1894R

Świerchowa-Osiek Jasielski-Samoklęski

Z

0+000

6+280

6,280

66

1895R

Samoklęski-Brzezowa-Kąty

Z

0+000

6+879

6,879

67

1896R

Krosno-Kobylany-Toki

Z

14+480

20+401

5,921

68

1897R

Droga przez wieś Sadki

Z

0+000

1+043

1,043

69

1898R

Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów

Z

7+976

9+681

1,705

70

1899R

Droga przez wieś Grabanina

L

0+000

1+705

1,705

71

1900R

Nowy Żmigród-Makowiska-Sulistrowa

Z

0+000

5+871

5,871

72

1901R

Nienaszów-Makowiska

Z

0+000

1+284

1,284

73

1902R

Stary Zmigród-Łysa Góra

L

0+000

4+544

4,544

74

1904R

Desznica-Jaworze

Z

0+000

2+533

2,533

75

1905R

Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała

L

0+000

11+569

11,569

76

1907R

Kąty-Myscowa-Krempna

L

0+000

9+047

9,047

77

1908R

Krempna-Polany

Z

0+000

5+734

5,734

78

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

0+000

13+181

13,181

79

1911R

Iwla-Polany-Huta Polańska

Z

7+759

14+827

7,068

80

1912R

Zarzecze-Łajsce

Z

0+000

5+183

5,183

81

2410R

Łubno Szlacheckie-Łubienko

L

0+000

2+238

2,238

82

2411R

Droga przez wieś Mytarz

Z

0+000

2+505

2,505

83

2412R

Droga przez wieś Czekaj

Z

0+000

1+070

1,070

84

2506R

Majscowa-Nowy Glinik

L

0+000

2+630

2,630

85

2507R

Dębowiec-Majscowa

L

0+000

0+950

0,950

86

2510R

Jasło - ul. Żniwna

L

0+000

0+638

0,638

87

2511R

Jasło - ul. Towarowa

L

0+000

1+470

1,470

88

2512R

Jasło - ul. Wojska Polskiego

G

0+000

0+826

0,826

 

378,351

 

 WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMYWANYCH W SEZONIE 2022/2023

L.p.

Ciąg drogi

Przebieg

Klasa drogi

Km pocz.

Km końc.

Długość [km]

1

1321R

Błażkowa-Skurowa

L

0+620

1+170

0,550

2

1854R

Jasło -Dębowiec - Folusz

Z

16+600

17+815

1,215

3

1909R

Krempna-Żydowskie-Grab

L

2+452

13+181

10,729

         

SUMA

12,494

 

 

Załącznik Nr 2 do informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym  2022/2023  z dnia 28.11.2022 r.

 

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

I. Zasady odśnieżania

Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu, na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe, czy nabój śnieżny – do 24 godz.

W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą utworzyć się zaspy powodujące utrudnienia, czy przerwy w ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia warunków ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

II. Zasady zwalczania śliskości zimowej

Na terenie miasta Jasła jezdnia będzie posypywana na całej długości i szerokości mieszanką uszorstniającą o zawartości soli 20%.

Poza miastem jezdnia będzie posypywana 10% mieszanką jedynie na wyznaczonych miejscach, takich jak:

  • skrzyżowania z drogami publicznymi,
  • skrzyżowania z torami kolejowymi w poziomie szyn,
  • odcinki o pochyleniu ponad 4%,
  • zatoki autobusowe i odcinki jezdni w obrębie przystanków,
  • odcinki na długości mostów,
  • odcinki w obrębie stromych skarp,
  • niebezpieczne zakręty – oznakowane odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (np. opady marznącej mżawki) gołoledź może utrzymywać się na drogach do 24 godz. po ich ustaniu.

Na drogach objętych zimowym utrzymaniem, w ciągu sezonu zimowego mogą występować znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów, nawet po zakończeniu pracy sprzętu, ponieważ działania służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach, a nie całkowitą ich likwidację.