Link do postępowania 

 

W celu pobrania dokumentacji proszę rozwinąć moduł "Załączniki"

Pliki z rozszerzeniem .7z lub .zip to spakowane dokumenty. W celu wypakowania należy użyć ogólnodostępnych darmowych programów do pakowania np, 7zipWinZipWinrar

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 105.66 KB Administrator
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 467.37 KB Administrator
Zał 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 91.72 KB Administrator
Załączniki 2, 3, 4, 5 doc 147.50 KB Administrator
Zał 6 - Kosztorys ofertowy xlsx 13.26 KB Administrator
Zał 7 - Projekt umowy pdf 413.31 KB Administrator
Zał 8 - Karta gwarancyjna docx 29.88 KB Administrator
Zał 9 - STWIORB pdf 986.85 KB Administrator
Zał 10 - Przedmiar robót pdf 311.89 KB Administrator
Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego pdf 102.81 KB Paweł Szot
Plan orietntacyjny png 397.88 KB Paweł Szot
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pdf 96.42 KB Administrator
Informacja z otwarcia ofert pdf 185.18 KB Paweł Szot
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 216.12 KB Paweł Szot
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 02, kwiecień 2021 05:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 02, kwiecień 2021 11:20 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 14, kwiecień 2021 19:49 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16, kwiecień 2021 09:57 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 17, kwiecień 2021 20:08 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, kwiecień 2021 18:22 Paweł Szot