Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
Postępowanie T.2e.261.1.6.2024 - Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych 12 czerwiec 2024 Hits: 308
T.2e.261.2.42.2024 Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż wraz z rozbiórką budynku drewnianego w miejscowości Kołaczyce oraz uprzątnięciem terenu po budynku   05 czerwiec 2024 Hits: 357
Postępowanie T.2e.261.1.5.2024 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1845R Szebnie - Chrząstówka – Przybówka w km 1+960 - 2+000 wraz z rozbiórką mostu i wykonaniem przepustu w km 1+979 na potoku Szebnianka w miejscowości Chrząstówka 26 kwiecień 2024 Hits: 1451
T.2e.261.2.36.2024 Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż wraz z rozbiórką budynku drewnianego w miejscowości Kołaczyce oraz uprzątnięciem terenu po budynku 23 kwiecień 2024 Hits: 1764
Postępowanie T.2e.261.1.4.2024 - Dostawa tłucznia oraz klińca, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 22 marzec 2024 Hits: 1969
Postępowanie T.2e.261.1.3.2024 - Dostawa znaków pionowych wraz z uchwytami dla Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. 24 luty 2024 Hits: 1733
Postępowanie T.2e.261.1.2.2024 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 15 luty 2024 Hits: 1447
Postępowanie T.2e.261.1.1.2024 - Dostawa materiałów sypkich do wykonania mieszanki do zimowego utrzymania dróg powiatowych 18 styczeń 2024 Hits: 682
Postępowanie T.2e.261.1.27.2023 - ”Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle”. 23 listopad 2023 Hits: 386
Postępowanie T.2e.261.1.26.2023 - Dostawa rur PP kielichowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze dla budowy zamiennego odcinka drogi 31 październik 2023 Hits: 341
Postępowanie T.2e.261.1.25.2023 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 26 październik 2023 Hits: 344
Postępowanie T.2e.261.1.24.2023 - Dostawa krawężników i obrzeży betonowych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 12 październik 2023 Hits: 187
Postępowanie T.2e.261.1.23.2023 - Dostawa rur , kręgów i pokryw żelbetowych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 10 październik 2023 Hits: 191
Postępowanie T.2e.261.1.22.2023 - Dostawa tłucznia, klińca, pospółki oraz piasku płukanego do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. 10 październik 2023 Hits: 180
Postępowanie T.2e.261.1.21.2023 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024- Zadanie Nr III 27 wrzesień 2023 Hits: 236
Postępowanie T.2e.261.1.20.2023 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 14 wrzesień 2023 Hits: 379
Postępowanie T.2e.261.1.19.2023 - Dostawa piasku łamanego frakcji 0-4 mm w ilości 3000 T do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 29 sierpień 2023 Hits: 186
Postępowanie T.2e.261.1.18.2023 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 23 sierpień 2023 Hits: 265
Postępowanie T.2e.261.1.17.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1313 R Jasło- Błażkowa- Jodłowa w km 14+746-15+933”. 01 sierpień 2023 Hits: 267
Postępowanie T.2e.261.1.16.2023 - Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica 31 lipiec 2023 Hits: 262
Postępowanie T.2e.261.1.15.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka- Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka w km 2+142-2+642”. 25 lipiec 2023 Hits: 239
Postępowanie T.2e.261.1.14.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec- Wrocanka- Piotrówka w miejscowości Wrocanka w km 2+258-2+723” 24 lipiec 2023 Hits: 239
Postępowanie T.2e.261.1.12.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica- Dębowiec w km 3+507-4+507” 19 lipiec 2023 Hits: 273
Postępowanie T.2e.261.1.13.2023 - „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew.- Kunowa- Pusta Wola- Przysieki w miejscowości Przysieki”. 19 lipiec 2023 Hits: 206
Postępowanie T.2e.261.1.11.2023 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz w km 3+162-3+430 w miejscowości Niegłowice 03 lipiec 2023 Hits: 264
Postępowanie T.2e.261.1.10.2023 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn- Harklowa- gr. wojew.-Wójtowa- Lipinki w km 3+782-4+452 w miejscowości Harklowa 28 czerwiec 2023 Hits: 262
Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż złomu 20 czerwiec 2023 Hits: 181
Postępowanie T.2e.261.1.9.2023 - Dostawa krawężników i obrzeży betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica- Osobnica- Cieklin w miejscowości Osobnica 01 czerwiec 2023 Hits: 205
Postępowanie T.2e.261.1.8.2023 - Dostawa tłucznia, klińca, grysu oraz piasku płukanego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica- Osobnica- Cieklin w miejscowości Osobnica 29 maj 2023 Hits: 214
Postępowanie T.2e.261.1.7.2023 - Dostawa materiałów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica- Osobnica- Cieklin w miejscowości Osobnica 26 maj 2023 Hits: 207
Postępowanie T.2e.261.1.6.2023 - Zakup fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup sprzętu i wyposażenia”. 26 kwiecień 2023 Hits: 385
Postępowanie T.2e.261.1.4.2023 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 0+008 - 1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny” 19 kwiecień 2023 Hits: 467
Postępowanie T.2e.261.1.5.2023 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” 19 kwiecień 2023 Hits: 390
Postępowanie T.2e.261.1.3.2023 - Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych 03 marzec 2023 Hits: 373
Postępowanie T.2e.261.1.2.2023 - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 24 luty 2023 Hits: 293
Postępowanie T.2e.261.1.1.2023 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 21 luty 2023 Hits: 338
Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Mercedes – Benz Sprinter 519 CDI 5.0 t 31 styczeń 2023 Hits: 359
Przetarg ofertowy na sprzedaż palet przemysłowych 21 listopad 2022 Hits: 248
Postępowanie T.2e.261.1.21.2022 - "Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle” 21 październik 2022 Hits: 280
Postępowanie T.2e.261.1.20.2022 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023- Zadanie Nr VI 18 październik 2022 Hits: 364
Postępowanie T.2e.261.1.17.2022 - Dostawa materiałów do wykonywania budowli ziemnych w ramach zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki” 29 wrzesień 2022 Hits: 289
Postępowanie T.2e.261.1.16.2022 - Wykonanie nasypu ziemnego w ramach zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki" 26 wrzesień 2022 Hits: 285
Postępowanie T.2e.261.1.15.2022 - Dostawa rur HDPE kielichowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 21 wrzesień 2022 Hits: 248
Postępowanie T.2e.261.1.14.2022 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 21 wrzesień 2022 Hits: 506
Postępowanie T.2e.261.1.12.2022 - Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+550 – 8+917 06 wrzesień 2022 Hits: 313
Postępowanie T.2e.261.1.10.2022 - Dostawa materiałów sypkich do wykonania mieszanki do zimowego utrzymania dróg 26 sierpień 2022 Hits: 281
Postępowanie T.2e.261.1.9.2022 - Wykonanie stabilizacji gruntu pod budowę drogi powiatowej w ramach zadania „ Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr.wojew.- Kunowa- Pusta Wola- Przysieki w miejscowości Przysieki” 04 sierpień 2022 Hits: 328
Postępowanie T.2e.261.1.8.2022 - Remont mostu na drodze powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 4+421 01 sierpień 2022 Hits: 389
Postępowanie T.2e.261.1.7.2022 - Dostawa rur HDPE w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr.wojew.- Kunowa- Pusta Wola -Przysieki w miejscowości Przysieki” 20 lipiec 2022 Hits: 266
Postępowanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica- Tarnowiec 28 czerwiec 2022 Hits: 372
Postępowanie T.2e.261.1.3.2022 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny – Łajsce w km 0+615-0+820 w miejscowości Łężyny” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 22 kwiecień 2022 Hits: 425
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM - Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki 29 marzec 2022 Hits: 363
Postępowanie Nr 1 – T.2e.261.1.1.2022 Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 01 marzec 2022 Hits: 408
Postępowanie pn. Dostawa rur w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 14 grudzień 2021 Hits: 377
Postępowanie pn. Dostawa prefabrykatów przepustu drogowego skrzynkowego zamkniętego żelbetowego o wymiarach 300x200x99 09 grudzień 2021 Hits: 313
Postępowanie pn. Dostawa kostki brukowej na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i Nr 1869R Osobnica - Pagórek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 27 listopad 2021 Hits: 363
Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna 16 listopad 2021 Hits: 503
Postępowanie T.2e.261.1.24.2021 - Budowa dwóch odcinków chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w m. Dębowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych". 11 listopad 2021 Hits: 359
Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu 27 październik 2021 Hits: 433
Postępowanie T.2e.261.1.22.2021 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022- zadanie nr VII 21 październik 2021 Hits: 453
Postępowanie T.2e.261.1.21.2021 - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 21 październik 2021 Hits: 359
Postępowanie T.2e.261.1.20.2021 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022- zadanie nr V 21 październik 2021 Hits: 424
Postępowanie T.2e.261.1.19.2021 - Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 20 październik 2021 Hits: 362
Postępowanie pn. Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 14 październik 2021 Hits: 391
Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany” 14 październik 2021 Hits: 364
Postępowanie pn. Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+600 oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 15+910. 06 październik 2021 Hits: 346
Postępowanie pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 24 wrzesień 2021 Hits: 693
Postępowanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Nowy Glinik - Zarzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 14 sierpień 2021 Hits: 488
Postępowanie pn. Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości B 28 lipiec 2021 Hits: 422
Postępowanie pn. Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Wolica 16 lipiec 2021 Hits: 450
Postępowanie nr 10 pn. Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Wolica 22 czerwiec 2021 Hits: 535
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM - Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki w miejscowości Glinik Polski w ciągu drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik- Glinik Polski - łączny ciężar 411 kg 15 czerwiec 2021 Hits: 444
Postępowanie Nr 9 - Remont drogi powiatowej nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+967 -1+235 w miejscowości Dębowiec 09 czerwiec 2021 Hits: 506
Postępowanie Nr 8 - Remont drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w miejscowości Brzyska 09 czerwiec 2021 Hits: 507
Postępowanie nr 7 - Dostawa materiałów na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 14 maj 2021 Hits: 456
Postępowanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica 06 maj 2021 Hits: 650
Postępowanie nr 5 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 19 kwiecień 2021 Hits: 575
Postępowanie nr 4 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 02 kwiecień 2021 Hits: 842
Postępowanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” – etap I przebudowa w km 2+050 – 2+586. 15 marzec 2021 Hits: 1179
Postępowanie nr 2 - Dostawa używanego samochodu ciężarowego o masie maksymalnej nieprzekraczającej 19 ton 09 luty 2021 Hits: 568
Postępowanie nr 1 - Dostawa materiałów sypkich do wykonania mieszanki 05 luty 2021 Hits: 762

Podkategorie