Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
Postępowanie Nr 9 - Remont drogi powiatowej nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+967 -1+235 w miejscowości Dębowiec 09 czerwiec 2021 Odsłon: 33
Postępowanie Nr 8 - Remont drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w miejscowości Brzyska 09 czerwiec 2021 Odsłon: 38
Postępowanie nr 7 - Dostawa materiałów na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 14 maj 2021 Odsłon: 117
Postępowanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica 06 maj 2021 Odsłon: 224
Postępowanie nr 5 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 19 kwiecień 2021 Odsłon: 185
Postępowanie nr 4 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 02 kwiecień 2021 Odsłon: 404
Postępowanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” – etap I przebudowa w km 2+050 – 2+586. 15 marzec 2021 Odsłon: 580
Postępowanie nr 2 - Dostawa używanego samochodu ciężarowego o masie maksymalnej nieprzekraczającej 19 ton 09 luty 2021 Odsłon: 212
Postępowanie nr 1 - Dostawa materiałów sypkich do wykonania mieszanki 05 luty 2021 Odsłon: 415

Podkategorie