Zamówienia Publiczne

Tytuł Opublikowano Odsłony
Postępowanie T.2e.261.1.20.2023 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 14 wrzesień 2023 Hits: 137
Postępowanie T.2e.261.1.19.2023 - Dostawa piasku łamanego frakcji 0-4 mm w ilości 3000 T do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 29 sierpień 2023 Hits: 66
Postępowanie T.2e.261.1.18.2023 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica-Osobnica-Cieklin w miejscowości Osobnica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodników przy drogach powiatowych" 23 sierpień 2023 Hits: 124
Postępowanie T.2e.261.1.17.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1313 R Jasło- Błażkowa- Jodłowa w km 14+746-15+933”. 01 sierpień 2023 Hits: 116
Postępowanie T.2e.261.1.16.2023 - Rozbiórka i budowa nowego przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin w km 4+547 w miejscowości Czeluśnica 31 lipiec 2023 Hits: 122
Postępowanie T.2e.261.1.15.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1879R Zawadka Osiecka- Pielgrzymka w miejscowości Pielgrzymka w km 2+142-2+642”. 25 lipiec 2023 Hits: 105
Postępowanie T.2e.261.1.14.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec- Wrocanka- Piotrówka w miejscowości Wrocanka w km 2+258-2+723” 24 lipiec 2023 Hits: 118
Postępowanie T.2e.261.1.12.2023 - „Remont drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica- Dębowiec w km 3+507-4+507” 19 lipiec 2023 Hits: 148
Postępowanie T.2e.261.1.13.2023 - „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr. wojew.- Kunowa- Pusta Wola- Przysieki w miejscowości Przysieki”. 19 lipiec 2023 Hits: 98
Postępowanie T.2e.261.1.11.2023 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz w km 3+162-3+430 w miejscowości Niegłowice 03 lipiec 2023 Hits: 162
Postępowanie T.2e.261.1.10.2023 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn- Harklowa- gr. wojew.-Wójtowa- Lipinki w km 3+782-4+452 w miejscowości Harklowa 28 czerwiec 2023 Hits: 146
Obwieszczenie o przetargu ofertowym na sprzedaż złomu 20 czerwiec 2023 Hits: 90
Postępowanie T.2e.261.1.9.2023 - Dostawa krawężników i obrzeży betonowych do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica- Osobnica- Cieklin w miejscowości Osobnica 01 czerwiec 2023 Hits: 121
Postępowanie T.2e.261.1.8.2023 - Dostawa tłucznia, klińca, grysu oraz piasku płukanego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica- Osobnica- Cieklin w miejscowości Osobnica 29 maj 2023 Hits: 118
Postępowanie T.2e.261.1.7.2023 - Dostawa materiałów na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868 R Trzcinica- Osobnica- Cieklin w miejscowości Osobnica 26 maj 2023 Hits: 108
Postępowanie T.2e.261.1.6.2023 - Zakup fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup sprzętu i wyposażenia”. 26 kwiecień 2023 Hits: 258
Postępowanie T.2e.261.1.4.2023 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 0+008 - 1+000 w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny” 19 kwiecień 2023 Hits: 334
Postępowanie T.2e.261.1.5.2023 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w km 0+412-1+320 w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka” 19 kwiecień 2023 Hits: 265
Postępowanie T.2e.261.1.3.2023 - Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych 03 marzec 2023 Hits: 247
Postępowanie T.2e.261.1.2.2023 - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 24 luty 2023 Hits: 168
Postępowanie T.2e.261.1.1.2023 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 21 luty 2023 Hits: 205
Przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Mercedes – Benz Sprinter 519 CDI 5.0 t 31 styczeń 2023 Hits: 260
Przetarg ofertowy na sprzedaż palet przemysłowych 21 listopad 2022 Hits: 166
Postępowanie T.2e.261.1.21.2022 - "Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle” 21 październik 2022 Hits: 179
Postępowanie T.2e.261.1.20.2022 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023- Zadanie Nr VI 18 październik 2022 Hits: 269
Postępowanie T.2e.261.1.17.2022 - Dostawa materiałów do wykonywania budowli ziemnych w ramach zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Przysieki” 29 wrzesień 2022 Hits: 209
Postępowanie T.2e.261.1.16.2022 - Wykonanie nasypu ziemnego w ramach zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr. wojew. – Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w miejscowości Przysieki" 26 wrzesień 2022 Hits: 194
Postępowanie T.2e.261.1.15.2022 - Dostawa rur HDPE kielichowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 21 wrzesień 2022 Hits: 156
Postępowanie T.2e.261.1.14.2022 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 21 wrzesień 2022 Hits: 390
Postępowanie T.2e.261.1.12.2022 - Remont drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 8+550 – 8+917 06 wrzesień 2022 Hits: 221
Postępowanie T.2e.261.1.10.2022 - Dostawa materiałów sypkich do wykonania mieszanki do zimowego utrzymania dróg 26 sierpień 2022 Hits: 183
Postępowanie T.2e.261.1.9.2022 - Wykonanie stabilizacji gruntu pod budowę drogi powiatowej w ramach zadania „ Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr.wojew.- Kunowa- Pusta Wola- Przysieki w miejscowości Przysieki” 04 sierpień 2022 Hits: 231
Postępowanie T.2e.261.1.8.2022 - Remont mostu na drodze powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 4+421 01 sierpień 2022 Hits: 267
Postępowanie T.2e.261.1.7.2022 - Dostawa rur HDPE w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna- gr.wojew.- Kunowa- Pusta Wola -Przysieki w miejscowości Przysieki” 20 lipiec 2022 Hits: 187
Postępowanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica- Tarnowiec 28 czerwiec 2022 Hits: 267
Postępowanie T.2e.261.1.3.2022 „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny – Łajsce w km 0+615-0+820 w miejscowości Łężyny” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 22 kwiecień 2022 Hits: 329
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM - Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki 29 marzec 2022 Hits: 269
Postępowanie Nr 1 – T.2e.261.1.1.2022 Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 01 marzec 2022 Hits: 294
Postępowanie pn. Dostawa rur w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 14 grudzień 2021 Hits: 285
Postępowanie pn. Dostawa prefabrykatów przepustu drogowego skrzynkowego zamkniętego żelbetowego o wymiarach 300x200x99 09 grudzień 2021 Hits: 227
Postępowanie pn. Dostawa kostki brukowej na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i Nr 1869R Osobnica - Pagórek w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 27 listopad 2021 Hits: 278
Wycinka drzew z pasa drogowego wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna 16 listopad 2021 Hits: 401
Postępowanie T.2e.261.1.24.2021 - Budowa dwóch odcinków chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w m. Dębowiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych". 11 listopad 2021 Hits: 263
Obwieszczenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż drzew na pniu 27 październik 2021 Hits: 320
Postępowanie T.2e.261.1.22.2021 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022- zadanie nr VII 21 październik 2021 Hits: 355
Postępowanie T.2e.261.1.21.2021 - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych. 21 październik 2021 Hits: 250
Postępowanie T.2e.261.1.20.2021 - Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022- zadanie nr V 21 październik 2021 Hits: 326
Postępowanie T.2e.261.1.19.2021 - Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych 20 październik 2021 Hits: 260
Postępowanie pn. Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 14 październik 2021 Hits: 283
Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany” 14 październik 2021 Hits: 272
Postępowanie pn. Budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+600 oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w km 15+910. 06 październik 2021 Hits: 264
Postępowanie pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 24 wrzesień 2021 Hits: 588
Postępowanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) – Łaski – Nowy Glinik - Zarzecze w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych” 14 sierpień 2021 Hits: 399
Postępowanie pn. Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa w miejscowości B 28 lipiec 2021 Hits: 338
Postępowanie pn. Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Wolica 16 lipiec 2021 Hits: 351
Postępowanie nr 10 pn. Remont odwodnienia korony drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w m. Wolica 22 czerwiec 2021 Hits: 432
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM - Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki w miejscowości Glinik Polski w ciągu drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik- Glinik Polski - łączny ciężar 411 kg 15 czerwiec 2021 Hits: 347
Postępowanie Nr 9 - Remont drogi powiatowej nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+967 -1+235 w miejscowości Dębowiec 09 czerwiec 2021 Hits: 406
Postępowanie Nr 8 - Remont drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w miejscowości Brzyska 09 czerwiec 2021 Hits: 409
Postępowanie nr 7 - Dostawa materiałów na budowę chodnika w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. 14 maj 2021 Hits: 362
Postępowanie nr 6 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica – Pagórek w km 0+000 – 0+780 w miejscowości Osobnica 06 maj 2021 Hits: 561
Postępowanie nr 5 - Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych 19 kwiecień 2021 Hits: 467
Postępowanie nr 4 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych" 02 kwiecień 2021 Hits: 748
Postępowanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica-Tarnowiec w km 2+050 – 2+733” – etap I przebudowa w km 2+050 – 2+586. 15 marzec 2021 Hits: 1061
Postępowanie nr 2 - Dostawa używanego samochodu ciężarowego o masie maksymalnej nieprzekraczającej 19 ton 09 luty 2021 Hits: 479
Postępowanie nr 1 - Dostawa materiałów sypkich do wykonania mieszanki 05 luty 2021 Hits: 655

Podkategorie